Konferensen ECO-buildings


9–11 september anordnades den internationella konferensen ECO-buildings av Energikontor Sydost och Växjö kommun på Utvandrarnas Museum. Konferensen behandlade den senaste tekniken och lösningarna inom energieffektivt byggande. Konferensen gästades av 95 deltagare från 7 olika länder, bland dem fanns två delegationer från Sydafrika och USA. Konferensen anordnades som en del i projektet Sustainable Energy Systems in Advanced Cities. Under de tre dagarna delade projektdeltagare i SESAC och andra internationella gäster med sig av erfarenheter, lösningar och öppnade för möjligheter för nya samarbeten inom energieffektiv byggnation. 

Konferensen öppnades på onsdagsmorgonen av Energikontor Sydosts VD Stefan Olsson. Kronobergs landshövding Kristina Alsér hälsade alla konferensens gäster välkomna till Växjö och Utvandrarnas Hus. Därefter följde presentationer från Regionförbundet Södra Småland och Växjö kommun kring deras verksamheter och planerade insatser inom energi- och klimatområdet. Bland annat presenterades projektet om ett klimatcentrum i Växjö. Konferensens förste internationella talare var Otis S Johnson, borgmästare för staden Savannah i Georgia, USA. Han berättade om klimatarbetet som är på uppgång i USA och det arbete som just nu görs i Savannah med återvinning och förnybara bränslen. Han hyllade också samarbetet mellan Savannah och Växjö som han har stora förhoppningar på.

Under onsdagseftermiddagen och på torsdagen var det sedan dags för presentationer av erfarenheter och praktiska exempel på arbetet med energieffektivisering. Organisationer inom SESAC presenterade olika insatser inom både nybyggnation och renovering av existerande byggnader samt arbetet med att försöka påverka hyresgästernas energikonsumtion. Ett viktigt konstaterande som gjordes under konferensen var att de insatser som riktas mot att förändra människors beteende när det gäller energikonsumtion är de absolut mest effektiva ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Ett återkommande mantra under presentationerna var vikten av att hela tiden göra mätningar och beräkningar. Möjligheten att påverka olika projekt alltid är som störst i början och det är viktigt att man hela tiden följer målen och inte försöker förhandla om dem. Jean-Philippe Charon som är arkitekt för plusenergihuset i Grenoble som skall producera mer energi än det gör av med under loppet av ett år, underströk också att det absolut viktigaste med arbetet som görs är att minska förbrukningen. Allt annat är underordnat detta.

Savannah sträckte ut en välkomnande hand till svenska och europeiska företag att komma till USA och med sina kunskaper hjälpa dem i sitt klimatarbete. Samtidigt kan dessa använda Savannah som en inkörsport för att etablera sig på vad de tror kommer att bli världens största marknad för förnybar energi. 


På torsdagen avslutade man dagen med en paneldiskussion bestående av Ross Harding, Olivier Pol, Benoit Jehl, Jan Willem Croon och Sarah Nilsson. Moderator var Julia Ahlrot från Växjö kommun. Följande frågor togs upp under diskussionen:
1. Har man i EU tittat på USA:s LEED-program och jämfört med EU?
2. Vad är det tredje steget i Concerto och vilken riktning kommer man ta?
3. Vilka är de största förbättringar som måste göras de kommande 10 åren?
4. Hur utbildar man byggnadsentreprenörer på det här området och vad kommer kostnaden för det att bli?
5. Finns det möjligheter att renovera alla byggnader till att bli mer energieffektiva?
6. Hur kan man bäst ta tillvara kunskaperna från projekten i Delft, Grenoble och Växjö?
7. Hur klara teknologin att hantera hög luftfuktighet?
8. Hur hanterar man skador som uppstår i samband med stormar?
9. Hur tar man teknologin från nordliga, kallare klimat och anpassar den till varmare klimat med högre luftfuktighet?
10. Hur kan man arbeta med hyregäster och feedbacksystem?
11. Vad tror ni om hyregästernas förmåga att minska energiförbrukningen?

Bilder från konferensen

Konferensdeltagare

Ross Harding

Paneldiskussion

 

Paneldiskussion

 

Jean-Philippe Charon