Bioenergidagen 2016 på Linnéuniversitetet i Växjö

Bioenergigruppens årliga seminarium kring bioenergi.

Se inbjudan med program

 

Program och presentationer

Välkomna

Göran Gustavsson, Energikontor Sydost, Bioenergigruppen

Utveckling av elfilterkoncept för mellanstora biobränslepannor

Michael Strand

Förnyelsebar propan

Jan Brandin

Combustion characteristics of moisty woody biomass in a grate boiler

Narges Razmjoo

Konkurrensen på värmemarknaden på kort och på lång sikt

John Johnsson, Profu

LUNCH

Linnéuniversitetet – aktuell forskning Bioenergi och bilar: Primärenergianvändning, koldioxid och integrering av förnybar energi

Leif Gustavsson

Skogens miljönytta

Johan Bergh

Biomassaförgasning – Omvandling av tjäror med träkolpartiklar

Mario Morgalla

Utbildningsprogram vid LNU inom området Energi och miljö

Katarina Rupar-Gadd

Företagen i Bioenergigruppen i Växjö AB presenterar sig och sina aktuella projekt

Jernforsen

Hotab

VEAB

Aktuella Bioenergiprojekt på Energikontoret: SIMWOOD, SecureChain och LIFE+
Göran Gustavsson

Fika och avslut

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA