Seminarium och projektträff CO2mmunity i Karlskrona

2020-01-22

Vad är Community Energy?  

Beräkningar visar att hälften av Europas elbehov kan täckas av "Commmunity Energy". Vad är då detta? Community Energy är energi producerad av  andra än de traditionella energibolagen. Hit räknas kooperativ, bostadsrättsföreningar och andra grupper av människor som går samman och gör något konkret tillsammans. Under två dagar samlade projektet Co2mmunity deltagare från alla Östersjöländerna, i Karlskrona för att höra om och se goda exempel. Energikontorets Tommy Lindström berättade om hur man bäst kommunicerar behovet av en nödvändig omställning för att rädda klimat och miljö. När Karlskrona Solpark besöktes sken solen väl tajmat från en molnfri himmel.

 

 

Arrangör var Energikontor Sydost inom ramen för  CO2mmunity som ska bidra till att nå EU:s klimatmål genom att öka andelen förnybar energi-anläggningar. Projektet finansieras av EU:s Baltic Sea Region program och medfinansieras av Energimyndigheten. .