Kommuner med behov av ny gatubelysning sökes

Publicerad: 2014-10-13

Samverkan för minskade kostnaderna med ny gatu-, och parkbelysning!!

Enligt det tidigare Miljöstyrningsrådets hemsida så är utomhusbelysningen den näst största posten i många kommuners drift- och underhållsbudgetar och står för omkring en fjärdedel av kostnaderna. Största posten i gatubelysningen är elförbrukningen. Med nya armaturer, nya ljuskällor och annan ljusdesign finns det därför mycket pegar att spara!

 

Vi söker nu kommuner för samverkan och erfarenhetsutbyte kring renovering av utomhusbelysning!

Är din kommun i behov att renovera hela eller delar av gatu-, park och/eller GCväg belysning? Är ni intresserade av att arbeta tillsammans med oss för att lära mer, få ny kunskap och byta erfarenheter?  Under 2014-2016 kommer Energikontor Sydost tillsammans med bland annat Kalmar kommun att arbeta med att skaffa mer kunskap om belysningsteknik och upphandling av belysningstjänster/renovering av belysning.
Anmäl ert intresse för samverkan redan idag! Maila till christel.liljegren@energikontorsydost.se

 

Vi söker också goda exempel att sprida:

  • Har ni någon LEDbelysning för utomhusbelysning? Vi vill veta mer!
  • Har ni gjort en bra/dålig upphandling kring belysning? Vi vill veta mer!!
  •