Lastcyklar ur många perspektiv på kick off

Publicerad: 2019-04-11

Den 4:e april samlades kommuner, regioner, företag och organisationer för att kick-starta ett nätverk som ska fokusera på att öka lastcykling i sydost. På Emmaboda Folkets hus blandades föreläsningar med möjlighet att få provköra olika typer av lastcyklar.

 

Med siktet inställt mot att vi måste få en hållbar framtid är lastcykeln helt rätt i tiden. Den är fossilbränslefri och ger därmed inte upphov till luftföroreningar eller negativ klimatpåverkan. Den är tyst och när den ersätter resor eller transporter som annars skulle skett med bilar eller lastbilar så minskar både buller och luftföroreningar. Eftersom den tar mycket mindre plats än en bil, så minskar också trängsel och behov av parkeringsplatser. Men lastcykeln är inte bara en klimathjälte, för den som väljer att trampa sig fram genom livet så gör man dessutom en investering i sin egen hälsa, en del menar att personer som cyklar regelbundet lever längre.

 

Energikontor Sydost arrangerar seminariet där deltagarna får ta del av andras erfarenheter och goda exempel. Dagen ska inspirera och visa möjligheter att använda lastcyklar i den egna verksamheten, men också att pusha kommuner och företag att skapa förutsättningar för fler att förflytta sig smidigt med detta transportmedel.

 

-  Vi vill visa på lastcykelns potential och olika användningsområden, säger Rebecka Jonasson Gjerpe, projektledare på Energikontor Sydost. Till vår hjälp kommer det föreläsare från när och fjärran. Från Rostock kommer Clemens Weiss, ORG för att prata om sophantering med lastcyklar. Inbjuda kommuner, organisationer och företag kommer prata om hur man planerat för lastcyklar och hur lastcykeln kan vara en affärsidé eller ett arbetsredskap.

 

Deltagarna fick provcykla flera olika typer av el-assisterade lastcyklar efter lunch.