Lönsamhet för småskalig kraftvärme på sågverk

Publicerad: 2019-08-22

Studie visar på lönsamhet för småskalig kraftvärme på sågverk vid rätt förutsättningar.

 

Sågverk är en stor producent av värme. Om all värme utnyttjas finns det en potential att producera 0,4 TWh  - 1,6 TWh el årligen med kraftvärme på sågverk i Sverige (total kraftvärmeproduktion i landet ligger på cirka 15 TWh).

 

Brädor vid sågverk i GyllsjöDen teknik som idag har störst potential att producera el genom kraftvärme på ett sågverk är den s.k. ORC-tekniken (Organisk Rankine Cykel). Dock är tekniken beroende av tillgången till en kallare källa runt 40-50°C, tex. en fjärrvärmeretur. I sydost är det endaste ett fåtal sågverk som levererar fjärrvärme och har tillgång till denna källa. Men med rätt förutsättningar visar studien att återbetalningstiden för småskalig kraftvärme på ett sågverk hamnar under 10 år.  

 

Hela rapporten finns att läsa här.

 

Läs mer om projektet Småskalig kraftvärme inom sågverksindustrin i sydöstra Sverige – förutsättningar och potentialbedömning.