Ny utlysning om investeringsstöd för företag som genomfört en energikartläggning

Publicerad: 2019-08-28

Ansök om stöd snarast

 

Har du ett litet eller medelstort företag som gjort en energikartläggning och vill ta nästa steg i ditt energiarbete? Då kan du söka stöd för att ditt företag ska få en ännu effektivare energianvändning.

Ditt företag kan ansöka om finansiellt stöd för merkostnaden vid energieffektivisering eller för att göra en studie inför en energieffektiv investering. Vi på energikontoret hjälper dig vid ansökan till Energimyndigheten och i det fortsatta energiarbetet.

Vem kan söka stöd?

Stöden vänder sig till små och medelstora företag och erbjuder en rad olika möjligheter. Som mest kan ditt företag få upp till 70 procent av kostnaden i stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Ett grundkrav är att ditt företag genomfört en energikartläggning.

Vad kan mitt företag få stöd för?

Miljöstudie

Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs. Eller om ditt företag vill bygga nytt och funderar på vad som skulle vara den mest energieffektiva lösningen. Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg. Ansökan senast den 30 november 2019.

Investeringsstöd

Kom det fram något förbättringsförslag i energikartläggningen som skulle innebära en stor kostnad men leda till en effektivare energianvändning i företaget? Då kan ditt företag söka stöd upp till 50 procent av stödgrundande kostnader.

Ansökan senast 15 okt 2019 – ansökningar inkomna till och med 16 september 2019 första prövningstillfälle – ansökningar inkomna 17 september till och med 15 oktober 2019 andra prövningstillfälle. Projekten ska vara genomförda senast 30 april 2020.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig vid ansökan, och stödjer ditt företag i genomförandet av det ni vill göra för att bli mer energieffektiva.

Mer information om stöden och hur du ansöker hittar du hos Energimyndigheten.

Mer om stöden

Stöden erbjuds inom projektet Teknikutveckling och innovation som finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet. Vi på energikontoret informerar om och stödjer företag vid ansökan av stöden. Vi hjälper också små och medelstora företag i arbetet med energieffektivisering. Detta görs med finansiering från projektet Regionala noder inom det Nationella regionalfondsprogrammet.

 

Kontakt på Energikontor Sydost

Kerstin Eriksson                                         Roger Gunnarsson
Projektledare                                              Projektledare 
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se                      roger.gunnarsson@energikontorsydost.se
Tel. 070 620 83 07                                     Tel. 070 620 83 05