Östersjöprogrammet (Baltic Sea Region Programme)

 

Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan elva länder. Den övergripande visionen för programmet är att göra Östersjöregionen till en attraktiv region för människor att leva, arbeta och investera i. Programmet söks i två steg, den som presenterar ett bra koncpt i steg 1 får finansiering till att utveckla projektet och göra en fullständig ansökan till steg 2.

 

Prioriteringar inom energi

  • Främja utveckling och spridning av innovation. Överföra kunskap över gränserna och att stärka samhällets beredskap att ta hand om ny kunskap.

  • Effektiv förvaltning av naturresurser. Projekt som belyser behovet av att hantera naturresurser mer effektivt. Resurseffektiv blå tillväxt (hav), förnybar energi, energieffektivitet och rent vatten är några områden stöds.

  • Hållbara transporter. Frågor som tillgänglighet i avlägsna områden, marin säkerhet, miljöanpassad frakt och mobilitet i städer är centrala i programmet.

Partnerskap

Det krävs minst tre partners från tre olika länder.

 

Finansiering och omfattning

Man kan få 75% i bidrag. Over headkostnader täcks inte. Projekten varar 2-3 år och varierar stort i budget beroende på innehåll och antal partners.

 

Ansökningsdatum 

1 gång per år.

 

Mer information

Läs mer på Östersjöprogrammets hemsida. 

 

 

Energikontoret tipsar

Har du ett projekt som stöder genomförandet av EU:s Östersjöstrategi så kan detta program erbjuda stöd.

 

Exempel på projekt

Baltic Integrid handlar om förutsättningarna för ett utbyggt elnät i Östersjön.

BEA-APP 

 

 

Energikontoret tipsar

 

Har du ett projekt som stöder genomförandet av EU:s Östersjöstrategi så kan detta program erbjuda stöd.

 

Exempel på projekt

 

Baltic Integrid handlar om förutsättningarna för ett utbyggt elnät i Östersjön.

 

BEA-APP