Bioenergidagen 25 januari 2019

 

25 januari hölls Bioenergidagen - konferensen som Energikontoret arrangerar årligen i samarbete med Bioenergigruppen och Linnéuniversitetet för att lyfta den senaste utvecklingen inom branschen i sydost och i Sverige.  Ett sjuttiotal deltagare (främst representanter från olika företag och energibolag) samlades på Linnéuniversitetet i Växjö för att lyssna och nätverka. 

 

  

Björn Karlsson, GE Power och Daniella Johansson, Energikontor Sydost. 

 

Nya MCP-direktivet, småskalig kraftvärme, fjärrvärme och nytt på LNU

Dagen inleddes med en framtidsspaning om kraftvärmebranschen, digitalisering och CO2-infågning av Björn Karlsson, produktchef på företaget GE Power, som senare under dagen också höll i ett studiebesök för deltagarna på företaget. 

 

Magnus Hermansson från Scheuch (som bland annat tillverkar rökgaskondensorer) berättade vilka förutsättningar som gäller utifrån det nya utsläppsdirektivet för mellanskaliga anläggningar (MCP-direktivet), samt exempel på åtgärder som mellanskaliga anläggningar kan behöva utföra för att klara de nya standardnivåerna.

Ljungby Energi och Lessebo Fjärrvärme presenterade goda exempel på effektiviseringsåtgärder som de utfört på sina anläggningar.
 

Projektledare Daniella Johansson och Arne Andersson från  Ronneby Miljöteknik redovisade hittills gjorda erfarenheter från tre tekniker för småskalig kraftvärme (organisk Rankine-cykel, våtångsturbin och förgasare) som demonsteras i sydost just nu.

Efter lunch tog Leif Gustavsson från LNU vid med att prata om effektiv lågtemperaturfjärrvärme vid nybyggnation och vår projektledare Stefan Olsson presenterade resultaten från energirenoveringen av bostadsområdet Alabastern i Växjö. Dagen avslutades med de senaste från Linnéuniversitetets senaste forskning inom bioenergiområdet.

 

Se presentationer, rapporter m.m från Bioenergidagen 2019

 

Två Bioenergidagen under 2019

Bioenergidagen arrangeras vanligen under november månad, men fick den här gången flyttas fram till januari för att inte krocka med Svebios stora Biokraft- och Värmekonferens som arrangerades i Växjö 13-14 november 2018. På grund av detta kommer det därför att bli två stycken Bioenergidagar under 2019, en i januari och en i november.  

För frågor, kontakta Göran Gustavsson

 

 

       

   
   Projektet finansieras av Horisont 2020-programmet under avtal nummer 817999. 
   LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP