Biogas Sydost nyheter 2012

Tillbaka


Biogasens dag i Kalmar län

Fredagen den 30 november var biogas i fokus i Kalmar län. Först ut var Oskarshamns Företags Centrum som bjöd på frukostmöte med gas i tankarna. Under en timme fick deltagarna lyssna på föredrag om marknaden, olika gasbilsmodeller och vad som är på gång. För informationen svarade Energigas Sverige, Oskarshamn Energi och Oskarshamns kommun samt bilföretagen Scobes och Be-Ge Bil.

 

 

 

 

 


I Kalmar bjöd Bilkompani Kalmar AB på en lunchevent. Bilkompani är återförsäljare för bl.a. Volkswagen som har flest gasmodeller på marknaden idag bl.a. den gasdrivna och prisbelönta Volkswagen Passat TSI Ecofuel. Företaget kommer nu även med en liten stadsbil Eco up som komplement till det övriga sortimentet. Medan de inbjudna gästerna njöt av lunchbuffén gav representanter från Volkswagen Sverige, E.ON Gas, Läckeby Water Group och Biogas Sydost information om vad biogas är, hur den produceras, var man kan tanka sin bil och vad det finns för bilar på marknaden samt hur framtiden ser ut för gasbilarna. 

 

 

 

 

 


Upptaktsmötet för regionala biogasstrategin och EnergiTing Sydost

Ett trettiotal biogasintressenter från sydostregionen mötte upp på upptaktsmötet för den regionala biogasstrategin i anslutning till EnergiTing Sydost 2012 i Kalmar den 15 november. Under mötet fick deltagarna bl.a. lyssna på Per-Göran Sigfridsson, LRF Konsult, som berättade om vad som krävs för att få till stånd gårdsbaserad biogasproduktion, sett utifrån lantbrukarens perspektiv. Hannele Johansson, projektledare för Biogas Sydost, sammanfattade året som gått, dvs. vad som hänt sedan arbetet med biogasstrategin drogs i gång för ungefär ett år sedan. Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri, presenterade den potentialstudie som han gjort på uppdrag av alla tre länsstyrelser och som ligger till grund för det fortsatta arbetet med den regionala strategin. Därefter delades alla deltagare i tre arbetsgrupper där de fick diskutera förutsättningarna för biogasen i sina respektive län. Mötet avslutades med en gemensam diskussion.

På den öppna delen av EnergiTing Sydost fick vi lyssna på några goda exempel från kommuner som satsat på biogas. Bland annat presenterade Steve Karlsson den nya biogasanläggningen i Växjö, och Gabriella Eliasson och Ida Abrahamsson från Tomelilla berättade hur de hade fått pengar till en biogasmack från kommuner, näringsliv och privatpersoner genom att starta en ekonomisk förening. Hans Johnsson från Oskarshamns Energi beskrev hur Oskarshamns kommun blev med biogasmack och E.ON belyste distributionsproblematiken under rubriken ”Biogas till alla?”

 


Biometankalkylator som hjälp vid förstudier

Ett nytt hjälpmedel har tagits fram, som omfattar tekniska aspekter av uppgraderingen av rå biogas till metan.

Biometankalkylatorn genererar en teknisk och ekonomisk bedömning av den planerade uppgraderingsmetoden. Den undersöker om den valda tekniken lämpar sig för att nå önskad metankvalitet eller om man ska välja en annan teknik. Den beräknar investeringskostnader, totala driftskostnader och specifika produktionskostnader.

Läs instruktioner och hämta hem programmet.


Biogasmack invigs i Oskarshamn

Lördagen den 22 september mellan kl. 10.00 -15.00 inviger Oskarshamns Energi sin nya biogasmack.

De bjuder på korv med bröd, gratis bilrutetvätt samt tävlingar. På plats finns också stadens bilhandlare som visar upp marknadens gasbilar.

Tanka gratis

Mellan klockan 11.00-11.30 kan man som privatperson tanka gratis. Först till kvarn gäller.

Läs mer på Oskarshamn Energis hemsida


Det lönar sig att kämpa för biogasen

Biogasen har långt större potential som drivmedel än vad som hittills förverkligats men bristen på långsiktiga spelregler har gjort att produktionen slutat öka. Flera viktiga styrmedel går ut nästa år. Ändå har det inte hörts någonting från regeringens sida. Det planerade metanreduceringsstödet uteblev från budgeten, alla stödpengar har tagit slut och ingen vet hur det går med skattebefrielsen. Överhuvudtaget har det inte kommit några som helst besked som skulle få potentiella tillverkare av biogas att våga trycka på startknappen.

Nu höjs rösterna 
I en debattartikel i Dagens Industri den 16 maj uppmanade tolv företagare i västra Sverige regeringen att inte glömma bort biogasen. Energigas Sveriges biogassektion, där Biogas Sydost är medlem, har hittills samlat över 900 underskrifter på Biogasuppropet som ska lämnas till regeringen under Almedalsveckan. I alla möjliga sammanhang såväl på nationell som på regional nivå har vi enträget lyft frågan för att skapa engagemang för biogasen. Med stöd från EU och regionala aktörer är det möjligt.

Centerpartiet slår ett slag för biogasen inför höstbudgeten
Nu verkar läget ha ändrats. De tre C-ministrarna Anna-Karin Hatt, Lena Ek och Eskil Erlandsson säger till Dagens Industri att de vill utveckla de förnybara bränslena och föreslår att den nuvarande skattebefrielsen för etanol, biogas och biodiesel ska fortsätta fram till 2020. De föreslår också att teknik- och investeringsstödet för utvecklingen av biogasen som ett drivmedel förlängs och att metanreduceringsstödet införs.

Det förslag som regionen väntat på
Om dessa förslag genomförs skulle många lantbrukare i vår region göra det som de allra helst vill dvs. starta de samproduktionsanläggningar som de sedan länge räknat på. More Biogas i Kalmar län är ett sådant exempel. Att producera biogas från gödsel är klokt på många sätt eftersom den ger en dubbel miljönytta genom att den både ersätter fossilt bränsle och leder till minskade utsläpp av metangas. Det är särskilt intressant för Öland som har en stor djurhållning och som ligger i den sårbara Östersjön. Det finns m.a.o. många fler vinster att hämta hem.

I många kommuner pågår redan insamling av hushållsavfall. I Växjö och i Mörrum byggs rötnings-anläggningar för att producera gas från hushållsavfall för uppgradering till fordonsgas. Med så här tydliga riktlinjer skulle flera kommuner följa de goda exemplen.

I alla tre länen i Sydost pågår eller förbereds kollektivtrafikupphandlingar. Hittills har det rått en osäkerhet kring tillgången på biogas men om dessa förslag blir verklighet underlättas valet av drivmedel till fördel för biogasen betydligt.

Ska vi nå målen om en fossilbränslefri fordonsflotta så är det bråttom. Vi måste både utveckla morgondagens teknik samtidigt som vi använder den miljöbästa tekniken som finns idag.

Hannele Johansson, Projektledare Biogas Sydost

Ladda ner artikeln som pdf


Danmark och Tyskland föregångare inom biogas

"Danmark rustar för en ny biogasboom", säger Mikael Kau, CTO, Blue Planet Innovation.
Läs sammanfattning.
Läs hela presentationen.
Biogasproduktionen i Danmark förväntas stå inför en tillväxtboom till följd av den breda överenskommelse som den danska regeringen fattade över blockgränserna. Överenskommelsen försäkrar en hållbar utveckling inom energiområdet under åtta år och innebär bl.a. stöd för utbyggnaden av biogasproduktionen. Tanken är att det ska bli ekonomiskt attraktivt att använda biogas i nya områden såsom naturgasnät, verksamhetsprocesser och transport.
 

Det stöd som nu riktas till biogasen är uppbyggt enlig följande modell:

  1. Basbidrag
  2. Bidrag som trappas av i takt med att priset på naturgas stiger
  3. Bidrag som trappas av under perioden 2016-2020


I det stora hela innebär det att stödet till biogasproduktionen ökar från 20 till 30 %.

Lagen om förnybara energikällor stimulerar till biogasproduktion i Tyskland

Tysklands ska nå EU:s 202020 mål genom att öka andelen förnybar energi med
30 % av elförbrukningen, 12 % av mobilitet, 14 % av värmeproduktionen

Lagen tvingar operatörer av kraftledningar att prioritera köp av energi från förnybara källor och att betala ett fast pris för detta. Stöd betalas bl.a. till:

  • Solenergi
  • Geotermisk energi
  • Vindkraft
  • Vattenkraft
  • Energi från biomassa och biogas

Den nya lagen om förnybar energi innebär därför ett viktigt bidrag till utbyggnaden av marknaden för biogas och förnybar energi i allmänhet.

Bio-methane Regions projektgrupp gjorde ett studiebesök vid EnBW Vertrieb GmbH:s anläggning i Emmertsbühl den 27 april. Läs presentationen.


Byggnationen av biogasanläggningen i Mörrum är igång

– Första väggdelarna klara för montering

I och med startbesked från byggnadsnämnden i Karlshamns kommun, kan nu byggnationen av biogasanläggningen inledas ovan jord.
I vecka 18 sker de första leveranserna och monteringarna av väggdelarna till biogasanläggningen vid VMAB:s anläggning i Mörrum

 

Väggdelarna i betong transporteras med lastbil från Tyskland och de monteras med hjälp av kranbil efterhand som leverans sker.
Uppförandet av väggdelarna är startskottet för insatserna av byggnationen ovan jord. Läs mer.


Regionala och lokala initiativ en förutsättning för biogasutvecklingen

Biogas Sydost deltog i det drygt två timmar långa samtalet under rubriken ”Framfartsvägar och farthinder för biogas i olika väderstreck” som ägde rum på Energimyndighetens mässa Energiutblick 2012. Läs sammanfattningen här.
http://energikontorsydost.se/userfiles/image/Projekt/%20Biogas%20Sydost/120313_Energiutblick_HJ_small.jpg

 

 

 


Seminarium om biogaskorridorer, Köpenhamn 28 februari 2012

Projektledaren för Biogas Sydost deltog den 28 februari i Köpenhamn i ett seminarium som handlade om möjligheterna att bygga en biogaskorridor från Skandinavien till Tyskland och som arrangerades av Scandria och EcoMobility Öresund i samverkan. Enligt arrangörerna är biogas ett viktigt drivmedel om transportsektorn ska bli oberoende av fossila bränslen. För långtradare och tunga fordon kan biogas t.o.m. bli det viktigaste bränslet. Vad som behövs är tydliga politiska riktlinjer.

Läs presentationerna från seminariet här.


Projektmöte i Köpenhamn

http://energikontorsydost.se/userfiles/image/Projekt/%20Biogas%20Sydost/Roland-i-Cph_1.jpgRoland Nilsson från Biogas Sydost/E.On Gas pratade på Bio-methane Regions projektmöte i Köpenhamn den 24 november.


Läs presentationen.

Läs alla presentationerna från mötet

 


Stimulansmedel till ökad biogasproduktion i Sydost

Hushållningssällskapet rådgivning Agri fick på måndagen den 28 november ta emot en check på 125 000 kr från Jordbruksverket för att stimulera till ökad produktion av biogas från matavfall i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Hushållningssällskapet lämnade in en ansökan angående checkarna för biogas från matavfall på uppdrag av Biogas Sydost. Biogas Sydost har en unik position när det gäller överblick över biogassituationen i de tre län som nätverket omfattar. Pengarna ska användas dels till att föreslå hur regionens kommuner kan samla in matavfall till biogasproduktion dels till en studie av torr- respektive våtrötning. Händelsen uppmärksammades i lokalpressen.

http://energikontorsydost.se/userfiles/image/Projekt/%20Biogas%20Sydost/HHS_JBverket.jpgÖverdirektören för Jordbruksverket, Leif Denneberg, räcker över checken på 125 000 kr till Stefan Halldorf, Hushållningssällskapet.

 


Goda förutsättningar för biogas i Vimmerby

Området kring Vimmerby har goda förutsättningar att bli en betydande biogaskälla, med tanke på att både många gårdar med djurhållning och stora livsmedelsproducenter verkar i trakten.
Omkring fyrtiofem personer nätverkade och tog del av spännande presentationer på Gasdag Vimmerby 21 nov 2011. Biogas Sydost medverkade och presenterade sitt nätverket.

Ta del av presentationerna på Energigas Sveriges webbplats.

Läs debattartikel om biogas i Vimmerby tidning, skriven av Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige och Lennart Svenzen, energiansvarig i LRF Sydosts regionstyrelse


Biogas Norra Möre vann Ullbagge

på svenska Landsbygdsnätverkets Landsbygdsgala i Blå hallen i Stockholms stadshus. Närmare cirka 390 landsbygdsutvecklare, företagare, politiker och makthavare från hela landet samlades för att utse vinnare. Biogas Norra Möre vann i kategorin Årets Leader.


Lyckat seminarium om biogasens framtid i Sydost hölls i Växjö

Läs presentationerna från den 28 oktober 2011 här.


Aktuella biogasprojekt i Sydost

Ny biogasanläggning i Mörrum beställd

Anläggningen för biogasproduktion väntas stå färdig och i drift hösten 2012.
Den anläggning som planeras är en termisk behandling enligt torrötningsteknik, det vill säga matavfallet rötas i den konsistens som avfallet uppkommer från. Metoden innebär en stabil drift som inte störs av främmande föremål som plast- eller papperspåsar. Efter rötning kommer rötresten att komposteras och bearbetas för att bli olika jordförbättringsprodukter. Biogasen som utvinns ska till största delen användas som fordonsbränsle i Blekinge.

Rötningsanläggningen kompletterar VMAB:s befintliga anläggning för biologisk behandling. De nya anläggningsdelarna är förbehandlare, reaktor för torrötning, gaslager och gasmotor.

Biogasanläggning


Biogas i omvärlden

 

Kompetenscentret ”The Wales Centre of Excellence” är ett centrum för rötning som erbjuder tekniskt och allmänt stöd för spridning av rötningstekniken i Wales. Läs mer på deras hemsida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka