Biogas Sydost nyheter 2016

Tillbaka


Fel väg att gå

Det blir dyrare att köra miljösmart nu när rabatten på förmånsvärdet för elbilar, laddhybrider och gasbilar minskar från max 16 000 till max 10 000 kr från och med årsskiftet.

De bilar som uppfyller miljökraven är fortfarande befriade från fordonsskatt i fem år. För nya bilar handlar det om att ha uppnått utsläppsklass Euro 5, Euro 6 eller eldrift. Läs hela artikeln på di.se.


Skärpta miljökrav öppnar för LNG men även för LBG

Från år 2020 skärps kraven på svavelinnehåll i marint bränsle. Det nya globala kravet på 0,5 procent närmar sig därmed kravet på 0,1 procents svavelinnehåll som finns sedan 2015 inom Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Utsläppskraven gäller nya fartyg som byggs efter den 1 januari 2021.

De skärpta miljökraven bedöms öka efterfrågan på LNG-drivna fartyg och naturgas som marint bränsle. LNG kan också användas för att driva lastbilar och som bränsle eller råvara i industrin. En övergång till LNG gör det möjligt att öka användningen av flytande biogas, LBG, vilket bidrar till stora klimat- och miljövinster. Läs mer på LVM.


 

Energikontor Sydost har beviljats medel från den Europeiska regionala utvecklinsfonden för att undersöka förutsättningarna för flytande biogas i Kalmar, Kronoberg och Gotlands län 

Samtidigt som utsläppen från den tunga trafiken ökar finns det i regionen en stor outnyttjad biogaspotential. Över allt i Östersjön ökar intresset för LNG-färjor och terminaler stort men flytande metan bör vara intressant även för andra tunga fordon och industri. Flytande metan kan bestå av både naturgas (LNG) eller biogas (LBG) eller en blandning av båda två. Utsläppen från LNG är betydligt lägre än dem från både tjockolja och marin diesel men bara LBG är förnybart. För att kunna öka andelen biogas i den flytande gasen måste emellertid marknadsförutsättningarna för LBG undersökas. Detta görs lämpligast i en förstudie.

Vi har flera företag som på ett eller annat sätt arbetar med produkter och tjänster inom biogasområdet och som kan hitta nya affärsmöjligheter genom projektet. Linnéuniversitetet har byggt upp kompetens och utbildar studenter inom biogas vilket är viktigt för den regionala utvecklingen. Syftet med den planerade förstudien är att undersöka om det går att bygga upp en marknad för den LBG som kan produceras i regionen. Om det visar sig att förutsättningarna finns kommer vi att gå vidare med ett genomförandeprojekt.

Projektet pågår under perioden 20161114-20170814.


Lyckat Energiting Sydost i Karlshamn

 

Kunniga föreläsare och engagerade deltagare ledde till ett uppskattat Energiting i Karlshamn 10 november. Ett 40-tal deltagare lyssnade på föreläsarna i spåret Fordonsgas idag och i framtiden. 

Se samtliga presentationer från föreläsarna nedan.

 

 

 

 

 

 

 

Presentationer Spår Fordonsgas idag och i framtiden

Biogasen i den fossilbränslefria transportsektorn - Hannele Johansson, Energikontor Sydost

Biogasen i samhällets tjänst - Anders Mathiasson, Konceptum

Biogasproduktion av hushållsavfall i Blekinge sedan 2013, en resa i hållbarhet - 
Johan Ekelund, Robert Lundgren, VMAB

Lokalt avfall blir lokalt bränsle för lokal transport - Krister Thulin, Scania

Mot fossilfria samhällsbetalda resor 2020 -  Karl-Johan Bodell, Kalmar Länstrafik

Tre år med gasbussar i stadstrafiken - Steve Karlsson, Växjö kommun

Varför ska man bygga regionala gasnät? - Per Elfvin, E.ON Gas

Global marknad - made in Kalmar - Lars-Evert Karlsson, Puregas Solutions

Hur kommer den framtida marknaden för fordonsgas att se ut? - Urban Wall, Air Liquide - Fordonsgas Sverige

Förnybara drivmedel med ny teknik - Irene Bernald, Audi


Ny medlem i Biogas Sydost

Vi hälsar Alvesta Biogas välkommen som medlem i Biogas Sydost!

Alvesta Biogas är den fjärde nya biogasanläggningen som byggts under de senaste åren i sydöstra Sverige. Alvesta Biogas är, liksom More Biogas i Kalmar län, ett privat initiativ där flera lantbrukare gått samman för att röta och uppgradera sin egen gödsel, tillsammans med  restprodukter från livsmedelsindustri och slakteri, till fordonsgas. Totalt uppskattas ca 85 000 ton/år kunna användas, vilket motsvarar en produktion på 15 -  16 Gwh (ca 1, 6 miljoner Nm3 biometan). Den producerade biogasen reducerar utsläppen av CO2 med ca 4 000 ton/år.


Ny medlem i Biogas Sydost

Vi hälsar More Biogas Småland AB välkommen som ny medlem i Biogas Sydost!

More Biogas bildades i februari 2011. Bolaget har 29 delägare varav 18 är lantbrukare i Förlösa, Läckeby och Rockneby strax norr om Kalmar. Övriga delägare är bl.a. Läckeby Water AB, Famax AB, en privat investerare, ALMI Invest, CA Fastigheter, Hund Holding och Kalmar Energi. Lantbrukarna äger tillsammans ca 35 %.

More Biogas har byggt en samrötningsanläggning som stod klar vintern 2014. Anläggningen producerar färdig komprimerad fordonsgas för lokal användning. Råvaror är gödsel från lantbrukarnas gårdar och matavfall från hushåll i de närliggande kommunerna.


Miljöpartiet på besök hos More Biogas

Biogasproduktionen ger jobb, är bra för miljön och ökar självförsörjningsgraden, säger Gunnar Bergström, processingenjör på More Biogas och efterlyser långsiktiga politiska riktlinjer när Miljöpartiets skattepolitiska talesperson besöker anläggningen. Totalt räknar man att produktionen bidrar till 60 arbetstillfällen i Kalmarregionen. Läs hela artikeln i Östra Småland den 18 oktober här.


Bild: Hanna Jönsson

From Volvo with love

Den 14 oktober lanserades den nya Volvo V90 Bi-fuel. Den är baserad på samma motorteknik som föregångarna Volvo V60 och V70 Bi Fuel. Gastanken i Volvo V90 Bi Fuel rymmer 18 kilo, det ger en körsträcka på 40 mil enbart på gas. Till detta kommer bilens ordinarie bensintank som rymmer 55 liter. Miljödeklarationen för nya Volvo V90 Bi Fuel är inte färdigställd, men förväntas ligga på samma nivåer som föregångaren Volvo V70. Det betyder 120 gram CO2 i utsläpp på metandrift och 40 gram CO2 i utsläpp för körning på 100 procent biogas. Alla bilar levereras dock inte, som denna, med autografer och Biogassymbolen. 

Nästa bilmärke att leverera en ny gasbilsmodell är Audi som lanserar sin Audi A4 Avant g-tron under 2016 för leverans under 2017. Bilen har en beräknad räckvidd på upp till 50 mil på enbart gasdrift och kompletterande bensinmotor för ytterligare räckvidd vid behov. Audi A4 Avant g-tron är utrustad med gastankar tillverkade i glas- och kolfiberförstärkt polyamid.


Den som kör en gasbil och konsekvent tankar den rätt har redan minskat sin klimatpåverkan med 70 %

År 2030 ska Sverige nå en fossiloberoende fordonsflotta och till samma år ska transportsektorns klimatpåverkan ha minskat 70 procent, enligt de sju partierna som står bakom Miljömålsberedningen. Biogasen har i genomsnitt cirka 72 procent lägre klimatpåverkan än det fossila drivmedel den ersätter, enligt EU:s förnybarhetsdirektiv. Därmed kan den som byter till en gasbil och konsekvent tankar den rätt, räcka upp handen 14 år för tidigt och säga ”klar” skriver Mattias Goldmann, Fores på ETC debatt. Läs hela artikeln här.


Framgångsrikt år för kalmarföretaget Puregas Solutions

Kalmarföretaget och Biogas Sydost–medlemmen Puregas Solutions tog under första halvåret 2016 hem åtta kontrakt på anläggningar för biogas. Två av de kontrakt som tecknats gäller leverans av en uppgraderingsanläggning för biogas till ett whisky destilleri i Skottland samt världens största modulbyggda biogas uppgraderingsanläggning till Danmark.


Så kan biobränslen hjälpa oss nå klimatmål

24 näringslivsföreträdare och större företag inom drivmedels- och transportsektorn föreslår på SvD Näringsliv debatt den 8 oktober ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Förslaget, som ska hjälpa Sverige att nå sina klimatmål, utveckla branschen och underlätta investeringar i biodrivmedelsproduktion, bygger bl.a. på

  • en årligen ökande reduktionsplikt av växthusgasutsläpp för bensin och diesel
  • fortsatt skattenedsättning baserad på klimatprestanda för höginblandade och rena  biodrivmedel som hålls utanför reduktionsplikten. Läs hela artikeln på SvD Näringsliv.

Biogasproduktionen i Sverige fortsätter att öka             

 

Biogasproduktionen i Sverige ökade med 9 procent till 1 947 GWh år 2015. Ökningen är en följd av större kapacitet för biogasproduktion. Dessutom fortsätter trenden att alltmer biogas blir uppgraderad, vilket innebär att biogasen kan användas som drivmedel till fordon. Totalt stod uppgraderad biogas för cirka 63 procent av produktionen. Läs mer på energimyndigheten.se


Passiv hållning farlig – stimulanser för biobränslen nödvändiga

 

 - Vi är djupt oroade över regeringens passiva hållning avseende biobränslen, säger Fredrik Daveby, VD på Motormännens Riksförbund i en kommentar på Via TT. De utgör en viktig del för att kunna uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta och det gäller skapa långsiktiga och konkurrensmässiga förutsättningar. Regeringen tycks även fortsättningsvis inta en passiv hållning gentemot Europeiska kommissionens och dess tolkning av reglerna om statligt stöd, som hittills har hindrat en positiv utveckling i frågan.

 


Bilar som går på förnybara bränslen ökar i regionen

Enligt Trafikanalys statistik 2016:3 ökade antalet gasbilar i trafik i sydost det senaste året med 18,4 % från 1091 personbilar 2014 till 1292 personbilar 2015. Totalt ökade personbilar i trafik i sydost med 1,6 %. Fördelad per län ser gasbilsstatistiken ut enligt följande: Blekinge 293 (260), Kalmar län 589 (528) och Kronoberg 410 (303). Störst var ökningen i Kronobergs län med 35 %.

Motsvarande siffror för el, elhybrid och laddhybrider totalt är en ökning på 31 % från 1323 (2014) till 1734 fordon 2015. Störst var ökningen i Blekinge  med hela 47 %. I Kronoberg var ökningen 30 % och i Kalmar län 23,6 %. Antalet rena elbilar i trafiken var 174 i slutet av året.

Även om etanolbilarna ökade med bara blygsamma 2 % är de fortfarande den största gruppen personbilar som går på förnybara bränslen. Totalt antal etanolbilar i trafiken i våra tre län var 18 538 i slutet av förra året.


Studiebesök i Swinoujscie

Projektgruppen för Baltic Re-energy besökte Swinoujscie i mitten av maj och fick tillfälle att se de imponerande LNG-terminalerna om 160 000 m3 vardera på plats. Gasen i dessa lager ångas upp och sprutas in i naturgasnätet, men i framtiden är tanken att skaffa en tredje terminal för att även kunna exportera gas. Baltic Re-energy är financierat av Svenska Institutet. Partners i projektet kommer från Sverige (koordinering), Litauen, Polen och Tyskland. Syftet med projektet är att undersöka om det finns förutsättningar att bygga en marknad för flytande gas runt södra Östersjön.

 

 

 

 

 

 


Tommy Lindström föreläser på latinamerikansk avfallskonferens

Tommy Lindström på Länsstyrelsen i Kalmar län föreläser den 2:a juni på den Latinamerikanska avfallskonferensen om vikten av samarbete mellan privata och offentliga aktörer för att utveckling ska komma till stånd, detta med biogasarbetet i Kalmar län som förebild. På konferensen kommer en egenhändigt gjord film (på spanska) att visas som redogör för insamling av matavfall för biogasproduktion. Som konkret exempel visas sorteringen på KSRR:s avfallsanläggning Moskogen.

 

 

 

 

 

 


Största trafikupphandlingen i Kalmar län är nu avslutad

Den största upphandlingen någonsin av kollektivtrafik i länet är avslutad. På tisdagens togs beslut om tilldelning motsvarande 4,8 miljarder kronor. Det var landstingsstyrelsens arbetsutskott som sa ja till tilldelningsbeslutet för busstrafiken i länet under perioden 2017-2027. Trafikstarten äger rum i augusti 2017.

Ett av landstingets huvudkrav i upphandlingen har varit att länets kollektivtrafik ska vara helt fossilbränslefri 2020 och inriktning och huvudalternativet för drivmedel ska vara biogas. Läs hela artikeln här .  


Studiebesök på Sötåsen

Medlemmar i Biogas Sydost samt ett flertal andra biogasintressenter fick bekanta sig med småskalig uppgradering och fordonsgasproduktion på Naturbruksgymnasiet Sötåsen torsdagen den 10 mars.

På programmet stod bl.a. demonstration av Sötåsens biogasanläggning och anläggning för processintern metananrikning, presentation av uppgradering med processintern metananrikning samt nyutvecklad småskalig uppgradering och småskalig förvätskning av metan liksom omvandling av koldioxid till metan & metanol. Dagen avslutades med besök på Vadsbo Biogas AB, som är ett exempel av en lyckad biogassatsning. Värdar för dagen var JTI och Hushållningssällskapet tillsammans med Naturbruksgymnasiet Sötåsen. Det går att ladda ner presentationerna här.


Biogas Sydost medlemmar satsar på biogas

Mönsterås kommun har skrivit på ett avtal med företaget Småländska bränslen angående byggandet av en tankstation och en ny bussdepå för biogas. I augusti 2017 beräknas tankstationen och depån för biogas vara på plats. Avgörande för att det ska bli så är att en stor del av busstrafiken i länet kommer att drivas med hjälp av biogas. Besked om detta väntas i sommar. Läs mer i Östra Småland från den 26 januari.

 

Tillbaka