Rapporter

 

Sydost

Biogas i Sydost 2012
En potentialstudie för Kronobergs, Kalmar och Blekinge län

Varför gör inte alla kommuner biogas av sitt matavfall?
En pilotstudie i Sydost - Kronobergs, Kalmar och Blekinge län

Biogas Sydosts remissvar per den 1/4 2011, till Näringsdepartementet angående den nationella biogasstrategin.


Blekinge län

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp - en förstudie i Ronneby Kommun

Slutrapport Sölvesborg

Biogas i Blekinge


Kalmar län

Genomlysning av Kalmar kommuns fordonspark, WSP 2013

Förstudie Biogasproduktion Borgholm, februari 2013


Utvecklingsprojekt kring biogasframställning i Vimmerby kommun:

- Optimering av biogasproduktion i Vimmerby. Slutrapport delrapport 1

- Flödesschema befintlig anläggning. Bilaga 1, delrapport 1

- Produktion av fordonsgas i Vimmerby. Slutrapport, delrapport 2

- Kompletterande substratinventering Krönsmon Bilaga 1 delrapport 2

- Underlag massbalanser. Bilaga 2, delrapport 2

 


Juridiska aspekter på samverkan om hushållsavfall för produktion av biogas (SKL)

Översiktliga kostnader för produktion av biogas i Kalmar län från hushållsavfall (WSP)

Förstudie om samverkan i Kalmar län om biologiskt hushållsavfall för produktion av biogas (WSP)

Norra Möre Biogas

Konceptutredning biogas i Mönsterås, 2009

Konceptutredning biogödsel i Mönsterås, 2009

Möjligheter för biogas i Kalmar län - en idéstudie, 2008

Slutrapport 100202 Biogas på Öland

Läs också om:

det pågående projekt Nya substrat från havet på:

www.rfkl.se/biogas-hav.

Kalmar läns handlingsplan för biogas


Kronobergs län

Alvesta Biogas

Klimatstrategi Kronobergs län 

Sök bland tusentals svenska och nordiska rapporter

Icke akademiska rapporter och vissa exjobb kan sökas via sökmotorn nedan. Du kan antingen söka specifikt bland rapporter från de organisationer som har en kryssruta (genom att kryssa i rutan) eller bland ett 1000-tal svenska rapporter från ett 30-tal olika källor (när ingen av rutorna är ikryssade).

Akademiska rapporter kan sökas via ScienceDirects hemsida

Mer om sökmotorn och dess funktioner finns att läsa om hos Svenskt Gastekniskt Center AB, SGC, om du klickar här.   

 

Sök bland ett stort antal svenska, norska och danska biogasrapporter
Här finns även rapporter från EU och några internationella organisationer.
Länk till sökmotorn www.biogasreports.se (Att söka på fraser går än så länge långsamt, men sökningar som kombinerar flera ord går snabbt. Man skriver då AND mellan de ord som rapporten skall innehålla.)