ByggEEss 

Nätverk för fastighetsägare i Sydost
Energikontor Sydost driver nätverket där fastighetsägare i sydost får hjälp med att stärka sin konkurrenskraft och sitt varumärke genom att höja kompetensen om energi. De får kvalificerad rådgivning av en energiexpert samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag i nätverket.                                                              

 


Deltagare i nätverket ByggEEss

 

Bröderna Haglinds Fastighetsförvaltning i Växjö äger och förvaltar centralt belägna fastigheter i Växjö. Företaget har sitt ursprung i Sjödahl och Haglind möbleringsfirma, grundad 1905. Hemsida

 

 

Smefast AB är ett familjeföretag, startat 2004, som äger och förvaltar fastigheter i Ljungby med både bostäder och lokaler för handel och kontor. Hemsida

 

 

Bolunden i Oskarshamn AB ingår i Boludenkoncernen, ägd av den engelska fastighetsgruppen Tannen Group Ltd. Vår ambition är att tillhandahålla lägenheter och lokaler av god kvalitet och hålla en så god service som möjligt till våra hyresgäster. Hemsida

 

 

 

Benny Nilssons Byggnads Aktiebolag startades som ett lokalt byggföretag år 1979 för att huvudsakligen syssla med villabyggnation och renoveringar. Idag är vi ett renodlat fastighetsbolag som förvaltar lokaler och hyresrätter i egen regi. Hemsida

 

 

Karlshamn hus 11 är Blekinges största bostadsrättsförening med 347 lägenheter nära centrala Karlshamn. En modern förening med nära till både stad & natur. Hemsida

 

 

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten.

Företag som deltar i ett nätverk får

 

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.

  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.

  • Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert (se nedan) där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering. 

  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.

  • Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.

  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.

  • Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.


Energiexpert

 

Lars Gustavsson

ÅF Infrastructure AB

Lars har över 25 års erfarenhet av energiarbete, besiktning, entreprenadkontroll och projektledning.      

För medlemmar i nätverket