07/09
2017

Agenda 2030 - från globalt till lokalt


Konferens i Växjö - Agenda 2030/Mat2017

Sveriges regering har åtagit sig att fram till 2030 arbeta för att nå målen i Agenda 2030. Flera av målen berör kommunernas, landstingens och regionernas kärnverksamheter, till exempel hälso- och sjukvård, ekonomi, folkhälsofrågor, klimat- och miljö samt offentlig upphandling.

 

Den 7-8 september 2017 genomförs en nationell konferens om Agenda 2030 i Växjö. Fredagen 8 september ligger fokus på Agenda 2030:s nära koppling till livsmedel. Vatten och seminariepassen är även en del av pågående MAT2017:s seminarieprogram. En hållbar livsmedelsförsörjning och resurshållning med vatten på global och lokal nivå är nyckeln till att nå flera av FN:s hållbarhetsmål och detta går hand i hand med syftet för MAT.

 

För mer information, program och anmälan, gå in på Region Kronobergs hemsida.

 

Energikontor Sydost kommer att finnas på plats under båda dagarna i Växjö Konserthus.