16/11
2017

Agenda 2030-konferens


Livsstil, hälsa och delaktighet - en kickoff för Agenda 2030 arbetet i Kalmar län!

 

Välkommen till en heldag där vi tillsammans diskuterar hur vi bygger ett hållbart län. Dagen syftar till att med skolan som plattform få länets barn och unga delaktiga i den hållbara samhällsutvecklingen. Samtidigt ska länets pedagoger få ta del av olika verktyg som behövs för att utbilda för hållbar utveckling.

Dagen fokuserar på tre av de sjutton globala hållbarhetsmål som ingår i Agenda 2030: mål 3 - hälsa och välbefinnande, mål 4 - god utbildning för alla samt mål 16 - fredliga och inkluderande samhällen.
 

Se filmen om Agenda 2030 på konferensens Facebook-sida

 

  

 

Konferensen riktar sig till politiker, tjänstemän, skolledare, pedagoger och ungdomar i högstadiet och gymnasiet från länets tolv kommuner.


Datum: 16 november

Tid: 09.00 - 16.30

Plats: Oscarsgymnasiet i Oskarshamn

 

Se program och inbjudan. 

Anmälan öppnar i slutet av augusti via webbplatsen www.denglobalaskolan.se


Kontakt
Bo Hellström, Den globala skolan
bo.hellstrom@denglobalaskolan.se
070-618 04 20


Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se
070-620 83 07


Konferensen genomförs i samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län, Landstinget i Kalmarlän, Regionförbundet i Kalmar län, Energikontor Sydost och Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan.