19/09
2019

Hållbar och cirkulär - en värld full av affärsmöjligheter


Jordens resurser är inte oändliga, och allt fler företag måste anpassa sig till förändringen – hållbara och miljövänliga alternativ är en viktig del i lösningen.

Save the date - Boka redan nu in den 19 september i era kalendrar!

Då har du chansen att lyssna på Tobias Jansson, en föreläsare som hållit långt över hundra uppskattade föreläsningar och workshops runt om i Norden. I en cirkulär ekonomi går resurs-effektivitet hand i hand med affärsnytta med hjälp av förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. Tobias föreläser alltid med inspirerande och konkreta exempel för att göra det pedagogiskt och lättsmält.

Tillsammans med Tobias Jansson och några fler inspiratörer kommer ni lära er mer om hållbar och cirkulär ekonomi och hur det kan bidra till innovation, lönsamhet och nya tankesätt till ert företag.

Agenda

Inledande lunch och information på Cirkulära torget

Föredrag:

  • Tobias Jansson
  • Goda exempel – företag som lyckats med cirkulär ekonomi
  • De globala målen – vad innebär det för företagen lokalt
  • Digital checklista för hållbar produktion
  • Reflektioner från panelen

Datum & tid: 19 september, kl. 11:30-16:00

Plats: Forum, Oskarshamn

Anmälan: Länk till anmälan 

Föreläsningen erbjuds inom ramen för projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer” i samarbete med projektet ”Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län” CRKKL. Projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer” syftar till att hjälpa företag som påverkas av nedläggningen av OKG i deras omställning och utveckling. Det finansieras av Oskarshamns kommun, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, Regionförbundet och ett antal grannkommuner. CRKKL är ett samverkansprojekt med Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost och Sustainable Småland och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg och Region Kalmar län.

http://circulareconomy.se/ för mer information om cirkulär ekonomi.