30/11
2017

Hållbar upphandling - nätverksträff fossilfria drivmedel


Landstinget Blekinge berättar gemensamt om hur man arbetar från politiken till praktiken med hållbar upphandling och hur det bidrar till att nå miljö- och hållbarhetsmål. Upphandlingsmyndigheten går igenom vad de erbjuder för verktyg och stöd i arbetet med hållbar upphandling. Goda exempel från upphandlingar för en fossilfri transportsektor.

 

Datum: 30 november
Tid: Kl. 13.00 – 16.00
Plats: Dockside, Karlskrona

 

Anmäl dig på länken 

 

Se program med inbjudan