21/03
2019

Internationellt projektmöte EMPOWER


Idag är det internationellt partnermöte i EMPOWER. Denna gång i Florence, Italien. Vid det här mötet kommer vi diskutera och koordinera det internationalla utbytet där experter från de olika partnerna bjuds in att presentera sina erfarenheter regionalt.

 

Vi i Sverige kommer få besök i maj från Slovenien där vi får ta del av hur man jobbar strategiskt med sin energiplanering i några kommuner. Detta sker i Växjö. Vi å andra sidan är inbjudna till Slovenien att tala runt Region Kalmars strategiska energiarbete inom landstinget och erfaranheter runt Smart City lösningar. Senare i vår är vi inbjudna till Tyskland att presentera Gröna lån. Längre fram kommer en expert från en kommun i Frankrike tala om sina erfarenheter tunt open source lösningar och energimätning, samt representandet från Spanien som presenterar sina lösningar runt Smart City-koncept. Håll utkik!

 

EMPOWER är ett projekt inom Interreg Europeprogrammet syftar till att möjliggöra nätverksbyggande, där regioner utvecklar och sprider innovativa utvecklingsidéer genom av erfarenhetsutbyte och strategiarbete. EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.

Energimyndigheten delfinansierar projektet.