09/09
2020

Kalmarsundsveckan 2020


Kalmarsundsveckan 9/9 - 11/9

I år blir Kalmarsundsveckan ett digitalt event. Program och innehåll är under förberedelse. Mer information kommer. 
 

 

Kalmarsundsveckan är en mötesplats för hållbar utveckling. En arena där både näringsliv, offentlig verksamhet, forskare och privatpersoner kan samlas för att diskutera hållbarhetsfrågor, lära och inspireras av varandra. Bakom initiativet står Kalmar Energi, Kalmar kommun, Kalmar Vatten, Linnéuniversitetet, KSRR, Skanska, Kalmarhem  samt Länsförsäkringar Kalmar län och WSP. Tillsammans vill de bidra till regionens hållbarhetsarbete och därigenom också bidra till de 17 globala hållbarhetsmålen.