18/09
2019

Mot cirkulär ekonomi – en värld full av affärsmöjligheter!


Cirkulär ekonomi – en värld full av affärsmöjligheter!

Vad är cirkulär ekonomi och för vem är det? Vad finns det att vinna på cirkulär ekonomi och hur gör man det? Vilket stöd kan jag som företagare få i arbetet med att förena konkurrenskraft och affärsnytta med miljövinst?

Välkommen till en föreläsning med Tobias Jansson, omvärldsbevakare och föreläsare med fokus på trender inom cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller, som kommer besvara några av frågorna ovan. Därtill kommer projektledaren för satsningen Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län – CRKKL berätta mer hur du som företagare får tillgång till kostnadsfri företagsrådgivning med inriktning på hållbar och cirkulär affärsutveckling.

Tobias Jansson har hållit mer än 200 föreläsningar och workshops runt om i Norden för såväl företag och företagsstödjande verksamheter som för offentliga aktörer och akademi.  Tillsammans kommer vi med denna föreläsning lära oss mer om cirkulär ekonomi och hur det kan bidra till innovation, lönsamhet och nya tankesätt till våra företag. Med inspirerande och konkreta exempel visar Tobias hur ditt företag skulle kunna utvecklas i cirkulär riktning.

 

Kl. 07.30 - 09.00, Idé och resurscentrum Ljungby 

Mer information