23/01
2019

Projektträff i Växjö - Smart hållbar tillväxt


Region Kronoberg bjuder in till projektträff 23 januari på Regionhuset i Växjö
 

Syftet med dagen är att erbjuda ett lärandetillfälle för pågående internationella och regionala projekt samt att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyten. Nyckelord: innovation, smart specialisering, hållbara transporter, stärkt regional tillväxt, digitalisering, miljö, klimat och energi.
 

Målgrupp: du som driver projekt eller har projekt-idéer kopplat till EUs Interreg-program och ERUF i Kronoberg, Kalmar, Skåne och Blekinge. 

 

Se fullständig inbjudan med program