16/02
2022

Vätgas i Blekinge


SAVE THE DATE

Energikontor Sydost arbetar just nu med en förstudie kring möjligheterna för produktion och distribution av vätgas i Blekinge län. Arbetet pågår med att intervjua aktörer i Blekinge som har intresse av produktion, distribution eller användning av vätgas. 

 

16 februari presenteras resultatet för intresserade. Vi planerar (preliminärt) ett fysiskt möte på AAK i Karlshamn för detta ändamål, detta kan dock komma att bli ett digitalt möte, beroende på hur Corona-läget utvecklar sig. Mer detaljerad information kommer. 


Är du intresserad av att etablera verksamhet i Blekinge, helt eller delvis baseras på vätgas? Välkommen att kontakta projektledare Johan Milton.