26/10
2017

Workshop - Förnybar energi och kompetensförsörjning i Sydost


Datum 26 Oktober 2017
Tid 10:00-15
Plats Linnéuniversitetet, Sal C2303
 
Flera kommuner i sydostregionen har antagit ambitiösa energiplaner och vill bidra till regionala mål om att utveckla förnybar energi. För genomförandet krävs både human- och realkapital för att säkra kompetensen inom branschen och för att utveckla ny teknik inom förnybar energi.

Workshopen fokuserar på kompetensbehov som branschen har och vad studenter på olika nivåer måste ha med sig när de lämnar sina utbildningar. Resultaten från dagen ska användas i syfte att stödja och påverka regionala utbildnings- och kompetensutvecklingsinitiativ inom förnybar energi.

Deltagandet är kostnadsfritt.
 
Program
09.45-10.00 Registrering och en kopp kaffe
 
10.00-10.30 Inledning 
Kalmar Energi -perspektiv på kunskapsutveckling (Vd Anna Karlsson) 
Förstudie - Hållbar bioenergi, Energikontorsydost (Daniella Johansson)
Miljövårdsenheten Länsstyrelsen Kronoberg (Martin Sjödahl)
 
10.30-11.15 Förnybar energi och några tankar från branschens om kompetensbehov 
SÖDRA (Håkan Edh), Amokabel m.fl. företag - satsningar inom förnybar energi
 
11.15-12.00 Utbildningsinitiativ idag – behovsbakgrund och framtid
Yrkeshögskola (YH) som utbildningsform med exempel, Creando, Lotta Nilsson Linnéuniversitetet – Utbildningar inom förnybar energi och hur kan branschen stödja? Skog och träteknik (Bengt Nilsson) Byggd miljö och energiteknik (Katarina Rupar Gadd), Fysik och elektroteknik (Ellie Cijvat)
 
12.00-13.00 LUNCH
 
13.00-13.20 Framtidens Energisystem - Energiföretagen Sverige (Bosse Andersson) 
 
13.20-13.40 Inledning för gruppdiskussioner
 
13.40-14.30 Diskussion – Hur jobbar vi framåt tillsammans?
 
14.30-15.00 Gemensam uppsamling och avslut

Se inbjudan

Anmäl dig på länken senast 20 oktober.
 

                      

  
Project cofunded by the European Union Seventh Framework Programme FP7 under grant agreement n° 613762