01/06
2018

Workshop - Resan och målet är lika viktiga


Välkommen på en workshop om det lokala och regionala miljö- och klimatstrategiarbetet!

1 juni, Badholmen, Oskarshamn

De regionala energi- och klimatmålen för fossilbränslefri region 2030 går ut på remiss till alla kommunerna i juni och besked ska lämnas senast 30 september 2018 till Regionförbundet Kalmar län. Dessutom ska Länsstyrelsen ta fram en regional energi- och klimatstrategi samt en infrastrukturplan för förnybara drivmedel som ska vara klart 2019. Vad innebär det här för kommunerna och hur hänger det ihop? Syftet med dagen är att förbereda kommunerna för remissvaret för energi-och klimatmålen samt informera om länsstyrelsens arbete.

Den här workshopen riktar sig till dig som är hållbarhetsstrateg, miljöstrateg, energi- och klimatrådgivare, politiker och beslutsfattare.

Se fullständig inbjudan med program och anmälan.

Sista anmälningsdag är måndag 28 maj 2018. Seminariet är kostnadsfritt.  

 

För frågor, kontakta
lena.eckerberg@energikontorsydost.se