Dela med dig av dina erfareheter på EnergiTing Sydost 2017

 

Detta är en möjlighet för dig, din organisation eller kommun att berätta vad ni gör och dela med er av era erfarenheter kring goda exempel, lyckade projekt etc. Skicka in din ansökan och blir du antagen så får du föreläsa under ett av spåren på EnergiTinget. Se mer info längst ner på sidan.  

 

OBS! Våra spår är nu fulla, vi tar dock  emot intresseanmälningar ifall förändring sker. 

 


Att vara på väg mot ett hållbart energisystem

Lyckade exempel på arbete med energi- och klimatfrågor

– så här gjorde vi!

 

Beskriv kort hur ni arbetade för att lyckas. Upplägg, förberedelser, genomförande, resultat samt era slutsatser. Vad gick bra, vad gick mindre bra, om andra vill genomföra samma sak vad bör de tänka på och vad bör ändras.
Skicka gärna med länkar till publicerat material, verktyg m.m. som andra kan ta del av.

 

Kontaktuppgifter

Namn, titel, koppling till projektet/uppdrag/arbete

 

 

Format

  • Ditt anförande får vara maximalt 15 minuter
  • Om du blir antagen att delta måste du närvara på Energiting Sydost den  9 november i Kronoberg 2017
  • Du som föreläser och din organisation/kommun kommer att presenteras i programmet och på hemsidan – texterna hämtas från detta dokument.
  • Antagna föreläsare står för eventuell resa och logi, Energikontor Sydost står för deltagaravgiften.
  • Alla som anmäler ett föredrag får möjligheten att ställa ut en poster under konferensen den 9 november, även om de inte blir antagna som föreläsare.
  • Håll texten kort och kärnfull