Energianvändning

 

Elförbrukning

Alla kontor är beroende av el. Vi behöver el för att använda vår e-post, koka kaffe, kopiera, scanna , skriva ut och så vidare. Det finns många åtgärder för att minska på elen. 

 •  Använd en elmätare för att regelbundet mäta och övervaka elanvändningen.
 •  Analysera alla processer som använder el och identifiera möjliga förbättringar som leder till lägre elanvändning.
 • Se till att den som lämnar kontoret sist alltid släcker lamporna eller installera rörelse/närvarosensor.
 • Använd lågenergilampor, t.ex. LED eller CFL
 • Stäng av ventilationen under nätter och helger.
 • Använd stand-by-läge för datorer, kopiatorer m.m. under kontorstid, men stäng av alla maskiner i slutet av dagen.
 • Stäng av alla maskiner samtidigt och spara el som förbrukas i stand-by-läge genom att använda ett grenuttag eller smarta eluttag.
 • Har ni en multifunktionell skrivare som måste vara på hela tiden ifall ett fax skulle komma inSkapa en digital faxmottagare. Då kommer faxmeddelandena inte ut på papper, utan till en server.
 • Kontrollera inställningarna för energianvändning i din dator.
 • Utrustning – Köp energisnåla produkter, t.ex. med märkningar som ”EU energy label” eller ”Energy Star” märkningen.
 • Planera in underhåll för ventilationssystem och förse med timers så det endast används när det finns folk på kontoret.
 • Använd/montera solskydd för att minska behovet av ventilation/kyla under varma sommardagar.
 • För att minska på din egen energiförbrukning i hemmet, använd Energimyndighetens Energikalkyl

Belysning 

 

Det finns en hel del att spara när det gäller belysning.


Belysning står för 15-30% av elanvändningen på ett kontor. Moderna energieffektiva lampor, armaturer och kontroller kan ofta minska energiförbrukningen med upp till 50%. Ett väl kontrollerat, energieffektivt belysningssystem i kombination med naturligt ljus minskar underhållskostnaderna och kan ge en effektiv och bekväm arbetsmiljö. 

 • Använd dagsljus när det är möjligt. Det är gratis och ofta trevligare än artificiell belysning.
 • Använd bara den nödvändiga belysningen. Stäng av allt onödigt. 
 • Se till att den belysning som används är anpassad efter arbetsuppgifterna och lokalerna.
 • Använd lampor med lägsta möjliga wattal som samtidigt uppfyller rummets ljusbehov.
 • Använd timers och rörelsesensorer
 • Underhåll är viktigt! Putsa fönster regelbundet för att släppa in mer ljus.
 • Rengör lamporna med jämna mellanrum. 
 • Välj armaturer som släpper igenom mycket ljus så en lampa med lågt wattal kan användas.
 • Ett styrsystem för belysning kan spara 40-60% i elanvändning.
 • För att styra belysningen smart kan man installera frånvarogivare. Det innebär att man aktivt måste tända i rummet när man kommer in - genom att slå på strömbrytaren, men att det släcks automatiskt när det inte är någon rörelse i rummet. 
 • Glöm inte att färgen på väggen påverkar effektiviteten av belysningen och även stämningen på kontoret! Minimera belysningsbehov och maximera välbefinnande genom ljusa väggar och tak.
 • Dra nytta av takfönster- dagsljus är gratis och förbrukar ingen el. 

 

För fler tips, gå in på Ljuskulturs hemsida och smartbelysning.nu

 

Vatten

Vattenanvändning – en resurs att vara varsam med

Ett genomsnittligt kontor förbrukar ungefär 50 liter vatten per person och dag per (heltids)anställd. Vattenanvändning en resurs och definitivt en energifråga; kranvattnet du dricker är renat och varmvattnet måste värmas. Dessutom går det åt en hel del energi för att pumpa vatten, rena avloppsvatten och allmänt underhåll av vatten- och avloppssystemet.

 • Vatten är ett livsnödvändigt livsmedel.
 • Att mäta är att veta – följ upp er vattenanvändning per månad så du kan identifiera avvikelser i vattenåtgång.
 • Ta fram en handlingsplan hur ni kan minska vattenanvändningen i bygganden.
 • Utbilda de anställda i goda vatten-vanor, utbyt vattenbesparande idéer.
 • Gör regelbundna kollar i byggnaden för att hitta läckage, droppande kranar och annat onödigt vattenspill.
 • Vattenbesparande utrustning är ett absolut måste: vattenbesparande kranmunstycken som minskar flödet och blandar in luft, effektiva duschmunstycken.
 • Ta fram vattenbesparande råd för kök och pentryn:
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Samla regnvatten att vattna kontorsblommorna med. 
 • Koka bara så mycket vatten för te och kaffe som du skall använda.
 • Propagera för att medarbetarna ska dricka kranvatten istället för buteljerat flaskvatten.
 • Kolla att städningen görs på ett optimalt sätt och att man använder miljövänliga produkter.

 

Mera råd finns här: http://www.kalmarvatten.se/varje-droppe-raknas

https://www.facebook.com/vattensmart/