Rätt energi till 2030

Välkommen till årets regionala konferens om energi!

EnergiTing Sydost 2017 är till för dig som vill arbeta för en hållbar energiomställning och i år är konferensen extra viktig då 2020 och 2030 är inte längre långt bort. Inom bara några år är det många energi- och  klimatmål som ska förverkligas. Företag, offentlig sektor, föreningar, organisationer med flera behöver ta hjälp av ny teknik, nya affärs- och finansieringsmodeller samt lära av varandra för att uppnå målen om minskad klimatpåverkan genom energieffektivisering och förnybar energi.
 
Tillsammans har vi mycket att lära av varandra!

 

Anmäl dig innan 30 september för en rabatterad avgift, se nedan för detaljer.

EnergiTing Sydost 2017 inleds med ett par gemensamma programpunkter. Därefter delar deltagarna upp sig i tre olika spår utifrån intresse och yrkesverksamhet. Konferensen avslutas med en inspirerande föreläsning kopplat till årets tema: Rätt energi till 2030.

Pauserna i programmet är anpassade för nätverkande och mingel samt tid för att prata med och titta på utställarna på minimässan som ligger i anslutning till fikat.

Välkomna!

Plenum

09:45 Christel Liljegren, t.f.vd Energikontor Sydost hälsar välkomna

10:00 Inledningstal

 Tre parallella spår

10:40 - 11:25 Se flikarna bredvid för detaljer

Fika

11:50 - 12:35 Spåren fortsätter

Lunch

13:45 - 15:15 Spåren fortsätter

Fika

Plenum

15:45 -16.25 alla deltagare återsamlas för avslutande programpunkter

 

 

 

 

Läs mer

Visa mindre

Småländska byggbranschen

Nyheter och inspiration

Moderatorer: Stefan Olsson och Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost

10.40 Ljus i människans tjänst - Johan Röklander, Sweco

10.55 Ljus ur ett energieffektiviseringsperspektiv - om utvecklingen kring ljus i industri och företag -  Louise Ödlund, Linköpings universitet 

11.10 Ljus ur ett användarperspektiv - Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost

Fika, mingel och minimässa

11.50 NN

Lunch, mingel och minimässa

13.45 Interface of life – ett nytt sätt att kommunicera för/med hyresgäster – Per Bengtsson, Ljusare Framtid Karemter AB

14.15 Kvarteret Docenten –  industriellt träbygge med stöd av betong och ICA. Vad bidrar digitalisering med? - Håkan Gustavsson, Växjöbostäder   

14.45 Energisamverkan mellan ishall, idrottshall, simhall och skola  - Lars Lindgren, Ljungby kommun

Kylmaskinerna för en hockeyarena alstrar stora mängder spillvärme. I de flesta ishallar återvinnes en del av denna värme för att värma ishallen. I Ljungby använder vi även spillvärmen för att värma intilliggande idrotts- och simhall, inklusive badbassänger. Dessutom nyttjas ishallens kylmaskiner sommartid för komfortkyla till en närbelägen skola.  

 

Fika, mingel och minimässa

Läs mer

Visa mindre

Fossilbränslefria kommuner

Styrmedel och lösningar

Moderator: Per Hansson, Region Kronoberg

Vilken roll spelar offentliga aktörer i omställningen till en fossilfri transportsektor? Hur kan offentlig och privat sektor samverka? 

 

Omställning av transportsektorn

10:40 - 11:25 Kommunernas kraft i omställningen - Maria Ivansson, Klimatkommunerna 

Klimatkommunerna visar redan i dag att det är möjligt att gå längre i klimatomställning än de nationella målen, bara förutsättningar ges. Både kunskap och vilja finns. Gemensamt kan visionerna om ett hållbart samhälle förverkligas.

 

Fika, mingel och minimässa

 

Omställning i samhället, bränslebytet

11:50 - 12:35 NN

 

Lunch, mingel och minimässa

 

Biogas, en del av lösningen

Koldioxidsnål logistik genom tekniska lösningar 

13:45 Demonstration av programvara för ruttoptimering - Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost 

14:15 Molntjänst inom kommunal samordnad varudistribution - Myloc AB

 

Fika, mingel och minimässa

Läs mer

Visa mindre

Finansiera energiomställningen

Finansieringslösningar och EU-pengar för hållbar energi

Kunskap om bidrag, stöd och nya finansieringslösningar och verktyg för offentlig och privat sektor

Moderatorer: Lena Eckerberg och Sarah Nilsson, Energikontor Sydost

10.40 Gammal flygplats blir medlemsägd solpark genom andelsfinansiering - Staffan Larsson, marknadschef på Kalmar Energi.

Om Törneby Solpark. Första etappen kommer att ägas av cirka 100 privatpersoner som köpt andelar via Kalmarsund Sol för 2,8 miljoner kronor och nio företag som tillsammans investerar 5,5 miljoner kronor. 

11.05 Stöd för klimatinvesteringar - Tommy Lindström, Energikontor Sydost. 

Här finns pengar både för privata näringar och offentlig sektor, berättar Tommy, sakkunnig inom Klimatinvesteringsprogrammet.

Fika, mingel och minimässa

11.50 NN

Lunch mingel och minimässa

13.45 Individuell projektkonsultation (för föranmälda)* med Therese Magnusson, Region Kronoberg

Har du en projektidé som du vill testa och undersöka finansiering för, är du välkommen att anmäla dig till en individuell projektkonsultation (20 min) på eftermiddagen. *Separat anmälningslänk skickas ut en vecka i förväg till de som anmält sig till finansieringsspåret på Energitinget.  

Fika, mingel och minimässa

Läs mer

Visa mindre

EnergiTing Sydost ambulerar mellan Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. I år har turen kommit till Ljungby kommun, vilket vi är mycket glada för.

Datum, pris och plats

Datum: 9 november 2017

Plats: Garvaren Nöje, Stationsgatan 2, Ljungby

Tid: 09.45 - 16.25 (registrering 09.00  - 09.45)
 

Konferensavgift

Deltagare  

Innan 30/9

..................................

Från 1/10

..............................

Medlem *
1050 kr
1350 kr
Icke-medlem 
1350 kr
1650 kr

 

I konferensavgiften ingår

*Medlemmar i föreningen Energikontor Sydost, samt deras kommunalägda bolag.     

Anmäl dig här

Arrangörer och sponsorer

Energiting Sydost 2017 arrangeras av Energikontor Sydost med stöd av Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Ljungby kommun.

 

 

Deltagande projekt finansierade av följande program