Energiting Sydost Energiting Sydost

EnergiTing Sydost 2020 den 12 november i Karlskrona

Energiting Sydost - 11 november 2021Länk till anmälningsformulär

Webbkonferens, med möjlighet att delta på plats i Markaryd, på Vetenskapshuset för en begränsad skara deltagare.

 

I år ligger fokus på de drivkrafter i samhället som behöver samverka för att tillsammans kunna bekämpa klimatförändringarna.


Program:

 

Plenum

 

Regionala klimatmål, vilka åtgärder krävs? - En genomgång av miljömålsläget och åtgärdsbehov i sydostlänen

Dagen inleds med en gemensam strategisk utblick över miljömålsläget inom klimat- och energiområdet. Når vi målen och vilka åtgärder behövs? Dagen avslutas gemensamt med att politiker från kommuner och regioner i sydost i ett framåtblickande panelsamtal berättar om vad de planerar för att nå klimatmålen. Läs mer.

 

 

 

Spår 1, livesessioner

 

Grön transportomställning - Inspiration kring hur man strategisk kan arbeta med sin omställning till grönare transporter

Under dagen kommer vi ge tips och inspiration om hur man kan ta ett helhetsgrepp och arbeta med hållbara transporter inom sin organisation. Läs mer.

 

 

 

 

Arbetshubb det nya sättet att arbeta? - Hur man kan jobba med att skapa en arbetshubb

Vi påvisar erfarenheter från olika initiativ i landet och avslutar sessionen genom att visa upp Markaryds nya arbetshubb ‘Vetenskapshuset’, virtuellt för de som är med via länk eller live för de som är på plats. Läs mer.

 

 

 

 

 

Hur många miljoner kan sparas i Blekinge? - Potentialen för energieffektivisering av offentliga lokaler i länet

En snabb överslagsräkning visar att Blekinges kommunala fastighetsförvaltningar och regionen slösar drygt 100 miljoner årligen på onödiga energifakturor på grund av eftersatt underhåll.  Att satsa på energieffektivisering i offentliga fastigheter innebär en stor besparingspotential. Läs mer.

 

 

 

Hållbar energiproduktion i byggnader - Vikten av att bygga hållbart från grunden med fokus på förnybar energi

Vi presenterar ”Hållbar byggnation i Blekinge – en praktisk manual” - ett arbetsverktyg för projektledare att använda i samband med nyproduktion eller renovering, för att bidra till mer energieffektiva och hållbara byggnader. Vi berättar också om tillgängliga ekonomiska stöd inom renovering och effektivisering av byggnader. Läs mer.

 

 

 

 

Spår 2, livesessioner

 

 

Företagens gröna omställning - Stärk ditt företag genom effektivare energianvändning

Du som driver ett litet eller medelstort företag i sydost kan få stöd av oss på Energikontor Sydost för att påbörja eller vidareutveckla ditt energiarbete. Vi stöttar dig kostnadsfritt med energiråd och coachning i hur ditt företag kan utvecklas så att du ökar dina möjligheter att minska både kostnader och klimatpåverkan. Detta medför att du ökar din konkurrenskraft och därmed kan gå starkare ur pandemin. I den här sessionen berättar vi mer om stödet och vikten av så kallad grön omställning. Läs mer

 

 

 

Fånga vinden i sydost - Potential för en hållbar utbyggnad av vindkraft i sydost

Det finns mål på nationell nivå om att all elproduktion i Sverige ska var förnybar år 2040. Vindkraft är den energikälla som har störst potential i det korta perspektivet, men trots detta så snubblar många vindkraftsprojekt på målsnöret. Läs mer. 

 

 

 

 

 

 

Senaste nytt om vätgas - Användningsområden, strategier och aktuell forskning

I Europa inklusive Sverige pågår många spännande projekt med vätgas som gemensam nämnare. Vätgas kan användas för att lagra, transportera och producera el och värme, samt användas som drivmedel i fordon och för att ersätta kol och gas i industrin. Läs mer.

 

 

 

 

 

Vätgas i sydost - Möjligheter och utmaningar kring vätgasproduktion, distribution/infrastruktur och användning

Vi presenterar några av de vätgasprojekt i Kronobergs län som beviljats medel genom Klimatklivet. Trafikverket har studerat vätgas som drivmedel bland annat i Blekinge. Vilka fordon kan bli aktuella att driva med vätgas? Läs mer.

 

 

 

Spår 3, Titta när du vill-sessioner

 

Förinspelat

Ta del av förinspelade föreläsningar och filmer på olika teman.  En del material är fördjupningar på ämnen som vi tar upp i ordinarie program och annat är fristående material som du också kan ha nytta av i ditt energi-och klimatarbete.

 

 

 

Mer information om programmet uppdateras löpande. 

 

Datum, tid och pris

Dag: Torsdag 11 november

Tid: Kl. 08:30 - 16:30

Pris: Online 400 kr ex. moms (200 kr rabatt för våra ägare, kommuner och regioner i sydost).

På plats i Markaryd, lunch och fika ingår, 850 kr ex. moms (300 kr rabatt för våra ägare)

 

Anmälan är bindande men du kan överlåta din plats till en kollega. Sista anmälningsdag 4 november. Klicka här för att anmäla dig.

 

Alla sessioner spelas och görs tillgängligt för deltagarna upp till två veckor efter Energitinget. Praktisk information skickas ut till deltagarna ett par dagar i förväg.

 

Klicka här för att lägga till Energiting Sydost 2021 i din kalender. 

(Spara kalenderfilen på din dator. Dubbelklicka på filen för att öppna den. Spara i din kalender)

 

Ställ ut på Energitinget

På årets Energiting har du möjlighet att ställa ut på en digital minimässa. Tjänsten ingår i anmälningsavgift och kan nyttjas en gång för varje organisation. För vidare information ta kontakt med Aida Ramic


 

 

 

 

 

 

Om EnergiTing Sydost

Konferensen med energin i fokus

Energiting Sydost är en heldagskonferens som fokuserar på hållbar utveckling, med inspirerande föreläsningar, spännande möten och verktyg för förändring. Här bemöts både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad, samhällsekonomi och planering. Konferensen arrangeras varje år av Energikontor Sydost på uppdrag av våra ägare: kommuner och regioner i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. 

 

En mötesplats för diskussion och idéer

På Energitinget står mötena i fokus. Det är deltagarna som bidrar med kunskap om den senaste utvecklingen, knyter nya kontakter och delar med sig av sina idéer och visioner. Vi vill att Energiting Sydost ska inspirera, ge verktyg till förändring och föra Sydost som region vidare i sitt arbete mot ett hållbart samhälle.

 

För dig som jobbar med energi- och hållbarhetsfrågor

Energiting Sydost vänder sig till tjänstemän inom kommun, region och länsstyrelse samt till politiker, företag och organisationer inom energisektorn,  byggnader, transporter och utbildning. Mellan 120-150 deltagare brukar delta under EnergiTing Sydost.

Energiting Sydost 2021 arrangeras av Energikontor Sydost i samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län.