ESS logo

“Vi hjälper offentliga aktörer och företag i energi- och klimatarbetet“

Om oss  Kontakt

EnergiTing Sydost EnergiTing Sydost

Tack alla!


Vi på Energikontor Sydost vill tacka alla deltagare och föreläsare för er tid och engagemang på 2016 års EnergiTing.

 

Presentationerna från föreläsarna

 

Presentationer Plenum

Hur vårt elsystem ska anpassas för att klara en större andel förnybar energi - Cecilia Hellner, Energikommissionen

Nordens roll i klimatarbetet  - Markus Wråke, Energiforsk

 

Presentationer Spår Fordonsgas idag och i framtiden

Biogasen i den fossilbränslefria transportsektorn - Hannele Johansson, Energikontor Sydost

Biogasen i samhällets tjänst - Anders Mathiasson, Konceptum

Biogasproduktion av hushållsavfall i Blekinge sedan 2013, en resa i hållbarhet - 
Johan Ekelund, Robert Lundgren, VMAB

Lokalt avfall blir lokalt bränsle för lokal transport - Krister Thulin, Scania

Mot fossilfria samhällsbetalda resor 2020 -  Karl-Johan Bodell, Kalmar Länstrafik

Tre år med gasbussar i stadstrafiken - Steve Karlsson, Växjö kommun

Varför ska man bygga regionala gasnät? - Per Elfvin, E.ON Gas

Global marknad - made in Kalmar - Lars-Evert Karlsson, Puregas Solutions

Hur kommer den framtida marknaden för fordonsgas att se ut? - Urban Wall, Air Liquide - Fordonsgas Sverige

Förnybara drivmedel med ny teknik - Irene Bernald, Audi

 

Presentationer Spår Lokal energi i undsättning i effektutmaningen

 

Vita certifikat nyckeln till ett stabilt energisystem - Louise Trygg, Linköpings Universitet

Vägval el – perspektiv på Sveriges elförsörjning - Karin Byman, IVA

Fjärrvärmens roll i effektutmaningen och den lokala ekonomin - Christian Johansson, Noda 

Solel - en resurs eller ett problem i effektutmaningen -  Johan Ehrenberg, vd ETC El

Närproducerad el gör skillnad - Eric Wennberg, Bixia  

Biolectric – biogas som lokal nätnytta - Stan Weyns, Biolectric

 

Presentationer Spår Hållbar snabbomställning - vad säger forskningen?

En färdplan för hållbara persontransporter – bortom fossilfriheten - Henrik Ny, Blekinge Tekniska Högskola

Träbyggande, bioenergi och bilar - Hur kan de samverka för att minska klimatpåverkan? - Leif Gustavsson, Linnéuniversitetet

Cyklingens samhällsekonomiska effekter - lärdomar från Köpenhamn - Stefan Gössling, Linnéuniversitetet och Lunds universitet

Elfordonens roll på väg mot en hållbar framtid? - Sven Borén, Blekinge Tekniska Högskola

Algoland - industri och ekologi tillsammans - Elin Lindehoff, Linnéuniversitetet

 


Deltagarlista

Deltagarlista EnergiTing Sydost 2016nyhet

fler nyheter

Energikontor Sydost arrangerar varje år en heldagskonferens ägnad åt energi- och klimatfrågor i ett regionalt perspektiv med utblick i Sverige och världen.

 

 

Du som deltog - svara gärna

på vår utvärderingsenkät.

 

 

Se filmen från EnergiTinget


”Jag tycker att det har varit ett intressant Energiting med mycket duktiga föreläsare. Det här har ni gjort bra. ” Åsa Willander, utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun.


EnergiTing Sydost 2016 arrangerades av

 

i samarbete med