Energiting Sydost 2015

12 november på Bryggaren i Västervik.

 

Presentationer Plenum

Välkomna - Ulf Hansson, Energikontor Sydost

Energimöjligheter för Sverige och världen - Tomas Kåberger

2050 Framtidsspaning baklänges - Catarina Rolfsdotter-Jansson

Presentationer Närproducerad förnybar el

Förnybar energi i sydost - Daniella Johansson, Energikontor Sydost

Elproduktionskostnader för nya och framtida anläggningar - Solvie Herstad Svärd, WSP

Villkor för egen elproduktion med solceller - Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge

Erfarenheter från egen elproduktion från solceller - Magnus Forsberg

Unik solcellsanläggning på Alvesta kommunhus - Manus Fransson, Allbohus

Möjligheter vid vindkraftsutbyggnad - Pierre Ståhl, Energikontor Sydost

Möjligheter för lokal småskalig kraftvärme - Daniella Johansson, Energikontor Sydost

Emåmejeriet gör sin egen el och värme - Tommy Andersson, Emåmejeriet

Möjligheter för lokal vattenkraft - Magnus Jonsson, Ålem Energi Kraft

Smart grid Gotland - Elnätet i det hållbara samhället - Erik Segergren, Smart grid Gotland

Presentationer Fossilfria transporter

Läget i sydost - Carolina Gunnarsson, Regionförbundet i Kalmar län

Kalmarsundsvindar och öländs sommarsol i tanken - Jonas Wågenberg, Kalmar Energi

Syntetiskt diesel - en byggsten på vägen mot en fossilfri fordonsflotta? - Kent Lindström, Karlskrona kommun

Miljövänliga och citysmarta transporter - Johan Wedin, Movebybike

Dagens och framtidens drivmedel - Maria Grahn, Chalmers

Både el och gas genom e-mobility och g-mobility - Staffan Johannesson, EON

Kommersiella lösningar för alla biodrivmedel - Krister Tuhlin, Scania

100% förnybart i kollektivtrafiken i Kalmar län från 2017 - Per Ålind, Kalmar länstrafik 

Presentationer Strategiskt hållbart arbete

Vad är en hållbar utveckling och ett hållbart energisystem? - Christel Liljegren och Lena Eckerberg, Energikontor Sydost

Varför behövs en gemensam bild av hållbar utveckling i en organisation? - Lisa Wälitalo, BTH

Att få fart på omställningsprocesserna - Torbjörn Lahti, ESAM

Från vilja till handling, Linda Lindström, Beteendelabbet

Hållbar upphandling - Christel Liljegren

Det blir viktigt när det är på riktigt!  Barns och ungas medverkan i samhällsplanering - Thomas Larsson, Trafikverket

Presentationer Den vita kilowattimmen

Nattvandringar i Sydost, nu också i Europa - Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost

Regionala företagsnätverk inom energieffektivisering - Daniel Hägerby, Energikontor Sydost

Kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader - Carin Kåberger, Energimyndigheten

Sveriges byggnadsarbetare och installatörer ska bli Energibyggare - Johanna.Wallin, Energikontor Sydost

Passivhus i massivt trä - Margareta A Nilsson, Allbohus AB

Processen att bygga energieffektivt - Glenn Adolfsson, Sweco

Renovering och tilläggsisolering av ytterväggar i befintligt byggnadsbestånd - Ur ett fuktperspektiv - Eva Gustafsson, Conservator

  

 

Årets spår

 Närproducerad förnybar el – möjligheter och nytta för både individ och region!

Närproducerad förnybar el är en pusselbit i ett hållbart energisystem, en pusselbit som skapar nya möjligheter för den enskilda fastighetsägaren men även för utvecklingen av vår region. 

 

 Fossilfria transporter – är det möjligt?

Drivmedelsfrågan är viktig i arbetet med omställningen till en fossilfri transportsektor i Sverige, men även energieffektiviseringspotentialen är stor i såväl fordon som i beteendemönster. Fordonen finns, bränslen finns, men rätt lösningar krävs på rätt plats!

 

 Hållbart strategiskt arbete - från kunskap till lösning!

Att arbeta med hållbar utveckling är inget som kan ske vid sidan av det vanliga arbetet i en organisation eller kommun, utan behöver istället vara ett ramverk inom vilken all verksamhet i organisationen ska ske. 

 

 Den vita kilowattimmen - energieffektivitet i byggnader och industri

Den bästa kilowattimmen är den vi inte behöver använda. Lyssna till goda exempel från verkligheten och ta del av Sveriges strategier för att effektivisera vår energianvändning.

 

Arrangörer

Energiting Sydost arrangeras av       

 

i samarbete med