Program för medelstora eller mindre städer

Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe och Smart Cities Member States Initiative är ett nytt program inom ERANET Cofund, som är en del av Horizon 2020.

 

Fokus är på utveckling av smarta och hållbara energi- och transportsystem i städer i Europa och hur dessa lösningar ska kunna komma till användning. Projekten kan handla om utveckling av integrerade energi- och transportsystem i städer, affärsmodeller, metoder för planering eller ha inriktning mot livskvalitet, social och ekologisk hållbarhet.

 

Projekten ska ha inriktning på innovation och implementering i faktisk miljö, men kan även innehålla inslag av tillämpad forskning som behövs för ökad förståelse om användbarhet, eller uppföljning och utvärdering av effekter. Städer, företag, forskningsorganisationer eller andra organisationer kan delta, och involvering av användare är en nödvändighet. Samarbete krävs med aktörer i minst två andra europeiska länder, av de som deltar i utlysningen.

 

Utlysningarna har olika inriktiningar och är en tvåstegsprocess.  Projekten är 3-åriga.

 

Läs mer på Urban Europes hemsida.