Energikontor Sydosts hållbarhetspolicy

På uppdrag av våra ägare arbetar vi med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar* regional utveckling.
 
Genom att bedriva ett bra projektarbete och själva föregå med gott exempel, ska vi ska påverka andra att göra hållbara val.

Särskilt fokus ligger på att:
  • vara ett föredöme inom hållbara kontor och event
  • minska behov av resor och de resor som genomförs ska vara hållbara
  • vid inköp och hantering av resurser tänka cirkulärt och hållbart
 
För att lyckas ska vi ha en jämlik och trygg arbetsplats, där alla anställa har möjlighet att utvecklas.

Vi har tillsammans ansvar för att
  • hjälpa och stötta varandra
  • visa respekt och se alla individers lika värde, där olikheter innebär styrka
  • aktivt arbeta med hälsa, säkerhet och arbetsmiljö
 
Vårt arbete ska bidra till att de globala målen samt energi- och klimatmål på alla nivåer uppnås. Vi ska följa lagar och förordningar, arbeta med ständiga förbättringar och genom våra dagliga arbetsuppgifter sträva efter en långsiktigt hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
 

 

* Vi definierar hållbarhet enligt Brundtlandrapporten (1987) som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Så här jobbar vi med hållbarhet

  • Vi strävar efter att alltid  arrangera hållbara event. Vi använder oss av vår checklista när vi planerar våra event.
  • Vi är Kranmärkta, vilket innebär att vi alltid väljer kranvatten framför förpackat vatten vid möten och event som vi arrangerar.           
  • Vi är registrerade för Fairtrade på jobbet, som innebär att vi till våra kontor väljer att köpa in Faritrade-märkt kaffe, te och socker.  
  • Vi har antagit Transportutmaningen. Vårt mål är att inte längre använda fossildrivna bilar i tjänsten år 2020. Läs mer om vårt mål på fossilfritt-sverige.se