Hållbart event

 

För oss på Energikontor Sydost är det viktigt att vi fattar medvetna, kloka och hållbara beslut och att vi tar ansvar för miljö och människor i allt vi företar oss, så även när vi planerar och genomför möten och andra event. När vi planerar vårt Energiting är det bland annat följande delar som vi ställer krav på och strävar efter. Vi använder vår Checklista för Hållbara event för alla event vi arrangerar.

 

Vi strävar efter objektiva och jämställda event då hållbarhetsfrågor berör alla och måste drivas av alla därför ska

 • genus- och jämställdhetsperspektiv genomsyra när vi utformar program och innehåll så både män och kvinnor i olika åldrar och med olika  yrken och utbildningar  blir representerade bland talarna och att en mångfald av deltagare blir tilltalade av programmet, 
 • målet ska vara att både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter tas tillvara inom samhällets olika områden.

 

Vi vill ha hållbara lokaler

 • lokaler anpassade för deltagare med särskilda behov
 • lokaler där uthyraren har ett uttalat miljö- eller hållbarhetsarbete
 • lokaler och hotell vars placering underlättar klimatsmart resande
 • hotell med grön profil

 

Vi vill erbjuda hållbar mat

 • ekologisk
 • säsongsanpassad
 • närproducerad
 • fairtrade
 • i stor utsträckning vegetarisk
 • inget flaskvatten - vi är Kranmärkta
 • undvika matspill och minska annat avfall

 

Vi vill underlätta klimatsmarta resor till och från eventet

 • tid, plats och program ska underlätta klimatsmarta resor
 • underlätta till samåkning
 • ställa krav på bussar med förnybara bränslen i den mån det är möjligt

 

Vill vi undvika inköp av onödiga prylar eller uppkomst av avfall

 • begränsa trycksaker och giweaways
 • plastbanta - inga plastpåsar, undvik inplastade mackor, plastmuggar mm

 

Vi vill att alla utvecklas

 • Energikontor Sydost och våra event ska fungera som goda förebilder och inspiration
 • Vi ger förbättringsförslag och stöd till de som vi köper produkter och tjänster av samt de som på annat sätt är med och medverkar i våra evenemang
 • Våra evenemang ska skapa mervärde och öka kunskap som leder och stöttar deltagarna i hållbarhetsarbetet
   

 

       

Kranmärkt

Sedan november 2017 är Energikontor Sydost Kranmärkt. Det betyder att vi väljer kranvatten framför förpackat vatten i all vår verksamhet. Det är minst 300 gånger bättre för miljön med kranvatten, där transporter och tillverkning av vattenflaskor och burkar orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall.
 

Läs mer om kranmärkning på svensktvatten.se 

 

 

 

 

 

 Fairtrade på jobbet

För att bidra till en mer rättvis och social hållbar värld så är Energikontor Sydost sedan mars 2018  registrerade för "Fairtrade på jobbet". Som minimum för detta krävs att det kaffe, te och socker som vi erbjuder på våra kontor är Fairtrade-märkta samt att vi aktivt ser över möjligheterna att även inkludera fler Fairtrade-märkta produkter.
 

Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Att välja Fairtrade-märkta produkter är ett enkelt och konkret sätt att bidra till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor runt om i världen och bidrar till en hållbar utveckling.

Läs mer om Fairtrade på jobbet på fairtrade.se

 

 

Tips för Dig som vill anordna hållbara event

 

 • Marknadsför ditt event på digital väg, använd bara pappersutskick där det är nödvändigt.
 • Bjud på lokalproducerad mat i så stor utsträckning som möjligt.
 • För att minska på slängd mat, vid buffé, använd mindre tallrikar istället för stora så att besökarna kan ta flera gånger istället för att ta mer än de äter upp. 
 • Bjud på ekologiskt odlat kaffe och te.
 • Erbjud kranvatten istället för vatten på flaska.
 • Se till att eventlokalen ligger i nära anslutning till buss och tågstation, så att besökare kan välja ett miljövänligt sätt att ta sig till platsen.
 • Se till att det finns källsorteringskärl på plats där besökare kan slänga skräp.
 • Undvik engångsmaterial som till exempel plastmuggar. Försök att använda porslin i första hand och i andra hand engångstallrikar i papper.
 • Ställ miljökrav på lokalen, välj om möjligt lokaler som använder sig av Grön el, till exempel el producerad av vind, vatten, sol eller biobränsle. 
 • Undvik att använda starka parfymer och annat som kan vara allergiframkallande. 
 • Dokumentera digitalt i så stor utsträckning som möjligt. Erbjud dokumentation och inspelningar på USB-sticka eller hänvisa till webblänkar. 
 • Planera för pauser i eventets program. Lägg även in tid för små pauser mellan olika programpunkter.