Inspirerande exempel på hållbar upphandling

- och andra energieffektiviseringsprojekt

 

Genom de olika projekt vi driver har vi samlat på oss ett antal goda exempel på olika typer av hållbara upphandlingar, både svenska och internationella. Här samlar vi dem inom olika kategorier så du kan se hur andra gjort och förhoppningsvis inspireras och hitta exempel på bra och innovativa upphandlingar.

Våra samlade exempel är på engelska och svenska.

 

Upphandling av gatubelysning med energitjänstavtal (EPC)

 

 

2017 Smedby, Kalmar

Ombyggnationen avropades med garanterade energibesparingar och entreprenörerna begärdes grunda sina beräkningar på LCC. Detta är en ny metod för belysningsrenovering för Kalmar kommun.
Läs detaljerad beskrivning (pdf).


2017 Kilkenny, Irland

Staden använde modellen EPRP (Energy Performance Related Payment).
Läs detaljerad beskrivning (pdf).


2017 Vrbovec, Kroatien

Staden bytte ut hela sitt gatubelysningssystem till LED-teknik genom att använda Energy Performance Contracting (EPC).
Läs detaljerad beskrivning (pdf).


2017 Demir Kpoija, Makedonien

Renovering och utbyggnad av gatubelysning till LED. Anbudsprocessen resulterade i ett avtal som garanterade energibesparingar för kommunen. Projektet finansierades av leverantören av belysnings-utrustningen.
Läs detaljerad beskrivning (pdf).


2017 Santander, Spanien

Staden beslöt sidg för att konvertera hela belysningssystemet, nästan 23,000 lampor, till LED-teknik genom att använda EPC. Målen var att öka gatubelysningens energieffektivitet, anpassa ljusnivåerna till trafiktätheten och andra parametrar (utan att kompromissa med säkerheten) samt överlag förbättra livskvaliteten för medborgare och besökare.
Läs detaljerad beskrivning (pdf).


2017 Zaspa - Gdansk, Polen

Belysningen i parken Park JP II, i Zaspa,en förort till Gdansk var utsliten med otillräcklig ljusstyrka. Man ville förbättra gatubelysningens teknik och energieffektivitet, men även att öka säkerheten i parken. Projektet bestod i att byta ut natrium-lamporna  mot LED, samt att modernisera infrastrukturen. Ett av urvalskriterierna var den ekologiska effekten beräknad som PLN/Mg CO2.
Läs detaljerad beskrivning (pdf).


2017 Trhové Sviny, Tyskland

Här byttes 23 armaturer till LED-teknik på stortorget. Analysen sonm gjordes indikerade  en ganska låg investeringskostnad för de planerade åtgärderna. De stora besparingarna för el och underhåll som uppnåtts via bytet till LED-teknik gjorde också att återbetalningstiden blev mindre än 5 år.   Detta gjorde det möjligt för staden att finansiera projektet med egna medel. 
Läs detaljerad beskrivning (pdf).


2017 Gunskirchen, Österrike

Här byttes 80 % av stadens gatubeslysning ut till LED-teknik. Det viktigaste kriteriet för det här projektet var att minska elförbrukningen och underhållskostnaderna utan att kompromissa med kvaliteten på den offentliga belysningen. Ett av de första stegen var att göra en genomgående analys av ljuspunkterna.  Driftstimmarna analyserades också och anpassades efter de faktiska behoven. I vissa sektioner kunde driftstimmarna minskas. I andra sektioner (till exempel i byns centrum) var det nödvändigt att öka driftstimmarna på grund av säkerhetsskäl. Målet för kommunen var att hitta en bra lösning för varje gata.

Läs detaljerad beskrivning (pdf).

 


Upphandling av energitjänster (EPC)

 

2016 Söderhamns kommun renoverar majoriteten av fastigheterna inom kommunen och bostadsbolaget. 

Söderhamns kommun och det kommunala bostadsbolaget Faxeholmen investerar 270 miljoner kronor i kommunens fastighetsbestånd. Genom EPC (Energy Performance Contracting) garanterar leverantören att investeringskostnaden täcks av framtida besparingar i form av minskat underhållsbehov och ökad energieffektivitet.
 Läs mer på Upphandling24


2016 m.m. Läs om projekt enligt BELOKS Totalmetodiken

Att tänka i paket är hela idén med Totalmetodiken. Då får man även med sig de åtgärder som på egen hand varit olönsamma – och som därför faller bort i de flesta andra energieffektiviseringsprojekt. Åtgärdspaketen ger mycket kraftiga energibesparingar (50 % i genomförda totalprojekt) och en mycket god ekonomisk lönsamhet.  
Läs om projekten på BELOKs hemsida 


2014 Vara bostäder satsar tio miljoner kronor för att energieffektivisera bolagets fastigheter. 

Vara Bostäder, har upphandlat ett så kallat EPC-projekt (Energy Performance Contracting). Det kommunägda bostadsbolaget satsar cirka tio miljoner kronor för att med hjälp av Schneider Electric energieffektivisera fastigheterna.

Läs mer på Upphandling24


2011 Torsby kommun energieffektiviserar kommunens hela fastighetsbestånd. 

Torsby kommun energieffektiviserar sina fastigheter i ett så kallat EPC-projekt. Projektet omfattar cirka 131 000 kvadratmeter, vilket är nästan hela kommunens fastighetsbestånd i form av skolor, förskolor, idrottsanläggningar och bostäder. Upphandlingen, som vanns av YIT Sverige, blev inte särskilt kostsam i och med att moderniseringen finansieras av framtida energibesparingar.
Läs me på Upphanling24 


 

Belysning

 

Lessebo kommun energisparar med utomhusarmaturer i LED

Lessebo kommun satser på energisnål belysning och Auralight har fått uppdraget att levera belysningsarmaturer

Läs mer om Auralights projekt


2016 Sölvesborgs hamn miljösatsar med LED mastbelysning

Sölvesborgs hamn har ersatt sin gamla mastbelysning med nya LED-armaturer 

Läs mer om Energisystems projekt.


Belysningsprojekt i regionen genomförda av LED-energy

Läs mer om LED-energys projekt


 

2016 Ny belysning i Malmös skolor

Malmö kommun har tagit initiativet att förbättra belysningen i kommunens skolor. En översyn av belysning i befintliga skolor visade att den gamla och ineffektiva. Ny belysning behövdes och det beslutades att göra en studie av mänskligt centrerad belysning, HCL, för att göra klassrummen mer attraktiv och mer gynnsamma för inlärning.

Projekt: Lighting for people, SSL-erate.

Läs mer på projektets hemsida


 

2016 Projektet PRIMES leverar goda belysningsexempel från hela Europa

Läs mer på projektets hemsida

 


 
Solcellsdriven cykelvägsbelysning

2016 Sverige - Kungälv

Kungälvs kommun har en energiplan med ambitiösas klimat- och energimål. De valde att göra en upphandling av miljövänlig belysningsteknik till platser där
det vanligen är för dyrt att ha belysning, till exempel cykelvägar. 
Läs om deras upphandling av solcellsdriven cykelvägsbelysning här.

 

               

 

Exempel inom transporter, byggnader, IT och grön el

Grön el

 

Upphandling av elbussar

2016 Kroatien - Koprivnica

För att verka för mer hållbara transporter och minska sina C02 utsläpp beslutade staden Koprivnica att ersätta dieselbussar med elbussar genom en hållbar upphandling. Läs mer om deras arbete här.


Upphandling av grön el

2016 Sverige - Älmhult

Älmhults kommun minskade sina koldioxidutsläpp med 16 376 kg/år via en ny upphandling av grön el. Läs mer om deras arbete här.


Transporter

 

Korta mattransporter

2016 - kommuner i Blekinge

Fem kommuner i Blekinge län genomförde en gemensam upphandling av färskt kött och
köttprodukter där de tog hänsyn till djurskydd och korta transporter. Var och en för sig är
kommunerna små och har begränsade resurser, men tillsammans fick de bättre kvalitet på
upphandlingen och starkare förhandlingsposition. Läs om deras arbete här.

                 


IT

 

Hållbar IT 

2014 Sverige - Malmö

Malmö kommun fick förstapriset för ”Årets hållbara projekt” för sin satsning på upphandling av hållbar IT. Läs mer om deras upphandlingsarbete här

                  


Energieffektiva datorer - Energimyndigheten

2014 Sverige - Eskilstuna

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Läs om deras upphandling av marknadens effektivaste datorer och skärmar här

                 


Byggnader/renovering

 

Offentlig upphandling av förskola 

2014 Sverige - Ronneby

Ronneby kommun har byggt Sveriges hälsosammaste förskola, med inspiration från konceptet Cradle to Cradle. Läs mer om det här

                 


Ny stadsdel i Ronneby

2014 Sverige - Ronneby

Ronneby kommun planerar att utveckla en ny stadsdel, Kilen, som ett stadsförnyelseprojekt. Läs mer om det här

                 


Lågenergibyggnad på Linnéuniversitetet

2014 Sverige - Växjö

Linnéuniversitetet bygger N-huset, en ny lågenergibyggnad med en tydlig miljöprofil som tillsammans med tekniska lösningar uppfyller kraven på en lågenergibyggnad enligt EU:s Green Building Programme. Läs mer om upphandlingen här

                

Allmänna råd och exempel

2014 Hemstjänsten i Sölvesborg kör elbil

Projektet Green Charge intervjuar hemtjänsten i Sölvesborg om erfarenheter att köra elbil i tjänsten. Se filmen här


2015 Region Skånes råd för strategisk upphandling

Region Skåne utvecklar sitt arbete med upphandling genom att tillsätta ett råd för strategisk upphandling. Syftet med rådet är att stärka arbetet med strategisk upphandling och arbeta systematiskt med att främja innovationer, sociala krav och miljöaspekter vid upphandlingar.

Läs mer.


 

 

Åtta exempel på grön upphandling

2014 Sverige 

Det finns många bra exempel där man har en mycket intressant idé,
initiativförmåga och ambition. Läs om åtta goda exempel på grön upphandling här

            


Exempel på grön upphandling i andra länder

2014 - Österrike/Tyskland/Italien/Estland/England/Norge

Här följer en samling goda exempel på grön upphandling från flera olika länder. Läs mer

 

           

 

          

 
The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.