Europeiskt territoriellt samarbete

Interreg

 
 
De territoriella samarbetsprogrammen handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 

Programmen, som också kallas Interreg, ger möjligheter för bland annat organisationer, myndigheter, universitet, högskolor och företag att utveckla samarbeten i andra EU-länder. 

I de flesta programmen är specifika geografiska områden utpekade. I några program kan samarbetet ske i hela EU. 

 

De program som beskrivs här är de som berör Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Parter i dessa län kan ibland även delta i andra Interregprogram om de blir inbjudna.

 

En bra hemsida för interreg-program finns här: eufonder.se