Jobba hos oss!

Vi är idag ett tjugofemtal anställda på fyra kontor i sydöstra Sverige; Växjö, Karlskrona, Kalmar och Oskarshamn. Majoriteten av våra anställda jobbar som projektledare inom våra områden energieffektivisering, förnybar energi, hållbara transporter och offentlig sektor. Energikontor Sydost initierar, koordinerar och genomför projekt som syftar till ökad energieffektivisering och tillförsel av förnybar energi inom alla samhällssektorer. 

Lediga jobb

Just nu har vi inga lediga tjänster.

 

För spontanansökningar, maila Christel Liljegren.

I och med att du mailar din ansökan till oss samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter i syfte att matchas mot eventuellt kommande lediga tjänster hos Energikontor Sydost AB. Dina uppgifter kommer att raderas efter 1-2 år. Du har rätt att utan kostnad en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Energikontor Sydost. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas. För att begära ut dina personuppgifter, skicka ett brev till Energikontor Sydost AB, Smedjegatan 37, 352 46 Växjö.

Karriär på Energikontor Sydost AB?

Utbildningar du har nytta av hos oss

Våra anställda har skiftande bakgrunder men exempel på utbildningar som ligger i linje med vår verksamhet är; bioenergiteknik, transport & logistik, ingenjör, ekonomi, miljövetenskap, beteendevetenskap och pedagogik. Du bör också ha mycket goda språkkunskaper i engelska och ha en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. 

 

Egenskaper vi söker

Självgående – du jobbar oftast som ensamt ansvarig i svenska delen av internationella projekt.
Driven – du ska både kunna driva och initiera projekt.
Strukturerad – man måste kunna planera, prioritera och leverera i tid.
Stresstålig – ofta leder man mer än ett projekt samtidigt.
Nätverkande – projekten vänder sig oftast till organisationer och företag vilket innebär att man måste vara bra på att knyta och underhålla kontakter 

 

Praktik och exjobb

Vi har möjlighet att ordna både praktik och exjobb inom områden som:
Transporter, förnybara bränslen, mobility management, 
beteendepåverkan, fortbildning, utbildning, energieffektiva byggnader, förnybar energi (sol, vind m.m.)
Kontakta; Christel Liljegren, vd, 0706-20 83 08, christel.liljegren@energikontorsydost.se

Röster från våra medarbetare

 

 
”De är ett väldigt varierande och lärorikt jobb. Framför allt så känns det meningsfullt att få jobba med hållbarhet”, säger Hanna Everling, kommunikatör/projektassistent. Hanna är utbildad informatör från Linnéuniversitetet, med språkstudier och dramastudier i bagaget. Det här är hennes första jobb som kommunikatör efter examen. 
 
 
 
 
 
"Min utbildning har givit mig mycket goda förutsättningar för att arbeta i den privata sektorn och förståelse för ekonomins betydelse och hur viktigt det är med effektivitet, ändå hamnade jag på Energikontor Sydost. Ett hållbarhetsfrö såddes i mig under studietiden och på Energikontor Sydost får jag möjlighet att vända på mina kunskaper och se dem utifrån ett klimatperspektiv. Jag tror och vill att projekten vi driver ska sprida kunskaper och överföra erfarenheter och insikter mellan aktörer och individer, med start i sydostregionen."  säger Anna Månsson, projektledare inom transport & logistik. Anna har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi med MSc i Supply Chain Management med egen vald inrktning mot hållbara transporter.