SIMWOOD

Forskningsresultat omvandlade till praktiska lösningar för effektivare uttag av energi från skogen

Syfte

Syftet är att optimera användningen av befintlig biomassa i Kronoberg, speciellt i Uppvidinge kommun, genom att sprida resultat från forskning omvandlade till praktiska lösningar.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

november 2013 till oktober 2017

Projektets hemsida

http://simwood.efi.int/

Genom att optimera användningen av befintlig biomassa i Kronoberg så leder det till ökad andel förnybar energi och minskade utsläpp från fossila bränslen. Speciellt fokus riktas mot Uppvidinge kommun i detta projektet. Målgrupperna är många, från stora skogs - och energibolag till små självverksamma privata skogsägare. Mycket av insatserna kommer att vara i form av utbildning av målgrupperna och då ofta i konkreta situationer i fält.

Simwood är ett fyra år långt projekt inom sjunde ramprogrammet som påbörjades i november 2013. Det är ett forskningsprojekt där Energikontoret samarbetar nära med Linnéuniversitetet.

Förutom Linnéuniversitetet sker samverkan med 
• Södra
• Skogsstyrelsen
• Skogsbränsle Småland 
• Uppvidinge kommun
Bioenergigruppen i Växjö
• Länsstyrelsen Kronoberg
• Stora Enso
• Andra sågverk och skogsägare

 

Kontaktperson

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Project cofunded by the European Union Seventh Framework Programme FP7 under grant agreement n° 613762

 

Övrigt

Vi andra som arbetar i projektet

Daniel Nilsson
 
Daniel arbetar som doktorand på Institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet. I sitt doktorandarbete "Hanteringssystem för skogsbränsle i södra Sverige" studerar han hela kedjan mellan uttag från skogen till inmatning i förbränningsanläggning.
 

Bengt Nilsson

Bengt arbetar som doktorand och universitetsadjunkt på Institutionen för skog och träteknik på Linnéuniversitetet. Doktorandprojektet har titeln ”Bioenergi från sydsvenska skogar”. I detta projekt studerar han hur olika hanteringsmetoder och lagringssystem påverkar energiinnehållet i skogsbränsle, från avverkning till användare vid industrin.

Thomas Thörnqvist

Thomas är pensionerad professor i virkeslära vid avdelningen för Skog och Trä på Linnéuniversitetet. 

 

Länkar

2017-01-19 Film Energieffektivare skogsbränslehantering (svenska)

2017-01-19 Film Extractions of forest residues in Sweden (English)

2014-04-10 Seminarium i Växjö Biobränslekedjan och förbränningsteknik

2014-05-05 Ubildning i Växjö Bioenergiutbildning för driftpersonal i energiföretag

2014-05-07 Ubildning i Växjö Bioenergiutbildning för beslutsfattare och miljöhandläggare

 

Följ SIMWOOD på Twitter