TRIS - Industriell symbios

Ekonomisk och miljömässig nytta samt möjlighter med industriell symbios i Kronobergs län

Syfte

Att bygga upp kunskap kring den ekonomiska och miljömässiga nyttan av industriell symbios.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

april 2016 till mars 2021

Projektets hemsida

https://www.interregeurope.eu/tris/

Industriell symbios är en del av cirkulär ekonomi, ett sätt att få en hållbar tillväxt samtidigt som användningen av energi och material minskar och företag får bättre konkurrenskraft. Trots att fördelarna med industriell symbios är väl belagda är kunskap om och användning av denna möjlighet begränsad.

 

I projektet TRIS driver vi ett systematiskt arbete i fem regioner för att göra begreppet känt och få till nya projekt. Samarbetet mellan de olika regionerna kommer att ge ny kunskap och nya ideer. Det övergripande målet är att stödja regioner och kommuner att öka ekonomisk och ekologisk hållbarhet hos näringslivet genom att introducera industriell symbios.

 

TRIS kommer att bidra till:

  • Kunskapsuppbyggnad kring ekonomisk och miljömässig nytta av industriell symbios.
  • En ändrad inställning till industriell symbios samt en uppbyggndad av en samarbetskultur.
  • Integrering av industriell symboios i regionala policy instrument som miljömål och regionalfond. Implementering av konkreta projekt genom att stödja aktörerna.
  • Att industriell symbios hamnar högre upp på EUs agenda.
  • Att identifiera möjligheter och hinder för industriell symbios med syfte att förändra relevanta regionala policyer och andra styrinstrument så att hinder undanröjs och möjligheter kan användas.
  • Att nå och engagera aktörer som kan driva förändring eller vara med och förändra inställningen till industriell symbios och samla dem i ett nätverk

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsydost.se

Sarah Nilsson,
Projektledare


Tel. 0703-21 22 77,
sarah.nilsson@energikontorsydost.se

Bakgrund

Industriell symbios handlar kortfattat om att företag samarbetar genom att utbyta resurser. Ett exempel på industriell symbios i vår region är biogas från gödsel och matavfall där rötresten används som gödsel. Ett annat är rester från skogsbruk som används för produktion av el, värme och kyla, samt att askan används som gödning i skogen. TRIS kommer att gå ett steg längre och arbeta med företag i industriområden.

Övrigt

I projektet deltar följande regioner och städer:

Birmingham

Emilia Romagna

Budapest

Valencia

Kronobergs län

 

2016-11-08 Räkodling i Växjö kan bli möjligt Läs mer

2017-01-26 Heldag om cirkulär ekonomi på Utvandrarnas hus

25 januari samlades ca 100 personer på Utvandrarnas hus i Växjö för att ta del av ett seminarium på temat cirkulär ekonomi och industriell symbios. Seminariet arrangerades av Energikontor Sydost, Växjö kommun och sociala företaget Macken som en del av ett gemensamt projektmöte i de båda EU-finansierade projekten TRIS och CENSE. Båda projekten fokuserar på att sprida kunskap om hur det går att skapa en hållbar tillväxt samtidigt som man minskar på energi- och materialanvändning.  Förutom projektpartners från bland annat Malta, Spanien, Rumänien och Storbritannien fanns många intresserade representanter från offentlig sektor och Linnéuniversitetet bland deltagarna. Föreläste gjorde bland andra Julia Ahlrot från Växjö kommun, Murat Mirata från Linköpings universitet och Magnus Hedenmark från Ecoprofits. Dagen avslutades med en workshop där deltagarna bland annat fick diskutera idéer om hur man kan skapa fler gröna jobb. För de tillresta projektdeltagarna organiserades även studiebesök till VEAB/Sandviksverket, Häringetorp/biogasproduktion samt Macken.

Presentationer

Inspiration speech circular economy  Magnus Hedenmark, Re-Makers change agents for a circular economy

Inspiration speech Industrial Symbiosis  Murat Mirata, University of Linköping

Växjö: Greenest city in Europe  Julia Ahlrot

Workshop

Resultat   

Resultat

Energikontor Sydost har varit med och stöttat studenter vid Linköpings universitet medan de har undersökt befintliga och möjliga industriella symbioaser i Alvesta, Växjö och Älmhult. 

Se rapporter 

INDUSTRIAL SYMBIOSIS IN VÄXJÖ - Ina Jansson, Jacob Dahlstedt, Johanna Ståhle, Viktor Lindberg

Alvesta Case Study Report Industrial Symbiosis - Erik Johannes, Andreas Palm, Miguel Vidal Castelló, Sabrina Brunner

Industrial symbiosis in Älmhult - Martina Hellström, Lisa Jacobsson, Tove Hamberg, Josefin Ek