Low Carbon Logistics

Utvecklar hållbara transporter i södra Östersjöområdet.

Syfte

Low Carbon Logistics ska förbättra samordningen av och hållbarheten i godstransporter i runt Östersjön.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft
  • Bara naturlig försurning
  • God bebyggd miljö

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2016 till juni 2019

Projektets hemsida

http://lcl-project.eu/

I projektet samarbetar partners från Sverige, Polen, Litauen och Tyskland för att minska koldioxidutsläppen från godstransporter. Det koncept som Energikontoret arbetar med sedan tidigare tillsammans med svenska kommuner, samordnad varudistribution, kommer ”exporteras” till Litauen för att anpassas och testas i liten skala. Andra modeller för att effektivisera godstransporter kommer testas i Tyskland och Sverige. Vi ska tillsammans arbeta för att effektivisera de godstransporter som har anknytning till delar av näringslivet i Olofströms kommun, för att på så sätt minska koldioxidutsläppen och även medföra andra positiva effekter på samhället såsom minskad trafik och buller.

Projektet ska bland annat resultera i:

  • En gemensam vision för ”Low Carbon Logistics” samt anpassade handlingsplaner för projektpartners
  • Ett expertteam som stöttar projektet och arbetar fram ett erbjudande till andra aktörer som är intresserade av effektiva godstransporter
  • En guide för hur ett koncept för samlastning kan implementeras
  • Kunskapshöjning bland t.ex. politiker och tjänstemän
  • 4 implementerade och utvärderade pilotprojekt i Litauen, Sverige och Tyskland

Kontaktperson

Torun Israelsson,
Projektledare


Tel. 073-415 45 42,

torun.israelsson@energikontorsydost.se

Maria Johansson,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709- 21 60 55,
maria. johansson@energikontorsydost.se

Fredrik Mårdh,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,
fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Hanna Everling,
Kommunikatör/projektledare (föräldraledig)


Tel. 0766-20 92 47,
hanna.everling@energikontorsydost.se

Bakgrund

Projektets innehåll arbetades gemensamt fram under 2015 i ett seed-money-projekt på Energikontor Sydosts initiativ. Under projektutvecklingsperioden besökte Energikontor Sydost Litauen för att berätta om sitt arbete med kommunal samordnad varudistribution samt fick ta del av förutsättningar för mindre kommuners förutsättningar att delta i projektet. 

Förutom mindre kommuner har även forsknings- och expertorganisationer knytits till projektet eftersom ett mål är att skapa ettgränsöverskridande expertteam för att stötta projektdeltagare, men även utveckla ett konsulterbjudande till andra intresserade aktörer.

Övrigt

Partner i projektet

Sverige

Energikontor Sydost (Lead partner)
Olofströms Näringsliv AB                

Litauen
Rietavas Tourism and Business Information Centre
Neringa Municipality
The Green Policy Institute
Rietavas Municipality      

Tyskland
Research GmbH Wismar, Competence Centre for Rural Area Mobility
Institute for Climate Protection, Energy and Mobility                

Polen
Martime University of Szczecin       

Länkar

Besök Low Carbon Logistics Facebooksida 

Följ med i vad som händer via hashtaggen #lowcarbonlogistics på Twitter 

Resultat

LOW CARBON LOGISTICS AWARD 2018 

Under 2018 genomfördes en tävling för företag, kommuner och icke-statliga organisationer som arbetar med att minska utsläpp av växthusgaser och fordonstrafik, olyckor i trafiken samt andra transportrelaterade frågor. Vinnarna presenterades på den internationella konfenrensen GREEN CITIES: GREEN LOGISTICS FOR GREENER CITIES som hölls i Sxczecin i september 2018. 

 

Vinnare av företagskategorin var Litauiska Elinta med sitt eldrivna transportfordon. 

 

Vinnare i kommun-kategorin var Ystad med sin samordnade varudistribution som minskat de kommunala varutransporterna i staden med 75% (Österlen-modellen, tillsammans med Simrishamn och Tomelilla. Läs mer här.)

 

Vinnare i kategorin icke-statliga organisationer var det Polens Institute of Logistics and Warehousing med projektet SULPiTER.
Projektet syftar till att förbättra planeringen av frakttransporter i centrala Europa. 

 

Läs gärna mer om tävlingen och vinnarna här. 

 

Läs Low Carbon Logistics - Good Practice Book

Läs Development of Business Model Framework

Läs broschyren om vårt Erbjudande för koldioxidsnåla transportlösningar