SecvalChain

Bilateralt utbyte för ökad bioenergianvändning

Syfte

Att öka bioenergianvändningen och skapa nätverk för bioenergiföretag i sydost och i Ukraina genom ett bilateralt utbyte mellan Energikontor Sydost och en organisation i Ukraina.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

december 2016 till mars 2018

Secvalchain syftar till att upprätta ett partnerskap mellan Energikontor Sydost och FORZA, en ukrainsk organisation som arbetar för att främja ett hållbart och multifunktionellt skogsbränsleuttag, inom ramen för Horisont 2020-projektet SecureChain

Det första målet för projektet är att främja en hållbar värdekedja som uppfyller högsta miljö- kvalitet och finansiella hållbarhetsnormer och mål för olika aktörer i kedjan, t.ex. lokala biomassa leverantörer och energiproducenter. Det andra syftet är att bygga gränsöverskridande nätverk för erfarenhetsutbyte gällande åtgärder för att främja värdekedjor för bioenergi.

Samarbetet kommer främst att fokusera på Sverige och Ukraina, men kommer också att omfatta erfarenhetsutbyte med partner i SecureChain. Utbyte med SecureChain-konsortiet, bland annat i form av studiebesök både i Sverige och i Ukraina, kommer att ge värdefull insikt i nya marknadsmöjligheter och goda exempel för modern bioenergiteknik och affärsmodeller. Ukrainska partnern FORZA kommer i sin tur att bidra med resultat för att främja ökad användning av hållbar bioenergi i lokala leveranskedjor. 

 

Kontaktperson

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsydost.se

FORZA, Agency for sustainable development of the Carpathian region

SecvalChain finansieras av Svenska Institutet. 

Hanna Everling,
Kommunikatör/projektledare


Tel. 0766-20 92 47,
hanna.everling@energikontorsydost.se

Bakgrund

Området Karpaterna i Ukraina består till stor del av skog och har därmed stor potential för ökad användning av bioenergi, samt för export av raffinerade produkter till slutanvändare. Småland kan, liksom många andra modellregioner som medverkar i SecureChain, i sin tur bidra med sina modeller, erfarenhet och kunskaper om hållbarhetsaspekter för detta ändamål.

Resultat

Ta del av Ukrainas regionala profil över användning av och potential för bioenergi

Carpathia regional profile