East West Transport Corridor II

Grön korridor för öst-västliga godstransporter

Syfte

East West TC II hade som syfte att stärka hållbar ekonomisk tillväxt och en miljövänligare hantering av de ökande godsmängderna i öst-västlig riktning i transportkorridoren, som är den största i södra Östersjöområdet.

Projektperiod

september 2009 till september 2012

East West Transport Corridor II (EWTCII) var vid tidpunkten det största transportprojektet inom EU:s Baltic Sea Region Program. Projektet var en fortsättning på det första East West TC projektet som handlade om att utveckla transportkorridoren Esbjerg-Vilnius via Öresund och Blekinge.

Ett 20-tal aktiviteter planerades under projektets gång, samtliga syftade till att dra nytta av handeln för att skapa fler jobb, tillväxt, utveckling i hamnar och transportföretag i södra Sverige samt hela korridoren som samtidigt skulle hantera negativa effekter av ökade transportvolymer.
Några av de beräknade resultaten för projektet var bland annat:

  • En manual för hur en grön korridor kan utvecklas i enlighet med EU:s policy.
  • Ett innovativt IT-baserat "mäklarsystem" för transport och trafikinformation, som skulle öka effektiviteten och minska miljöpåverkan inom transportsektorn.
  • En manual för hur man köper, säljer och planerar miljövänliga godstransporter som kan användas av olika transportköpare.
  • Nya affärskoncept för järnvägstransporter.
  • Förbättrad transportservice i hamnar och terminaler.
  • Ökad transportkompetens bland olika aktörer i korridoren.
  • Förbättrad infrastruktur i korridoren.
  • Stabilt nätverk av aktörer genom bildandet av EWTC association

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Ett 70-tal organisationer och myndigheter från Danmark, Sverige, Tyskland, Litauen, Ryssland och Vitryssland samarbetade inom projektet, lett av Region Blekinge.

Med finansiering från

Fredrik Mårdh,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0709-21 60 50 ,
fredrik.mardh@energikontorsydost.se