YEP – Young Energy People

Energiundervisning för högstadiet

Syfte

Energiteam från skolor undersöker energianvändning i byggnader.

Projektperiod

juli 2007 till juni 2010

Projektets hemsida

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/yep

En minskad energiförbrukning i skolors och arbetsplatsers byggnader - det vill projektet YEP uppnå. På skolor ska energi-team coachas att undersöka skolans energianvändning. Med sina erfarenheter ska de sedan inspirera till engagemang på hela skolan och även stödja energieffektiviseringar på företag. Energikontor Sydost kommer att bistå med praktiska arrangemang, medverka i skolorna och tillhandahålla metoder och material.

Varför just detta energiprojekt?

EU-projektet Young Energy People är tvärvetenskapligt och kan genomföras som ett skolprojekt inom flera ämnesområden. Det är genom sin praktiska inriktning ett roligt projekt för eleverna. Och en utmaning – att få komma ut på arbetsplatser och knyta kontakter med till exempel byggnadsansvariga, ingenjörer eller ekonomer är utvecklande och kan vara början till en karriär inom energiområdet.

Finns det andra fördelar med YEP?

  • Eleverna får vara delaktiga i ett internationellt projekt med deltagande klasser från 8 olika länder.
  • Läraren kompetensutvecklas genom det stöd hon/han får i sin undervisning
  • Det kostar inget för skolan. Projektet finansieras av EU genom programmet Intelligent Energy Europe.

Hur går det till egentligen?

Personal från Energikontor Sydost kommer att stödja lärarna i undervisningen med viss handledning vid lektioner och med verktyg som tagits fram i projektet. Lärarens erfarenheter och arbetssätt kommer att styra hur projektet genomförs och dess omfattning i klassen. I hela sydostregionen kommer 5 –10 klasser att engageras. YEP! är ett pilotprojekt, vars resultat kommer att spridas till 100 skolor.

Elevarbetet är praktiskt inriktat men undervisningen kommer att behandla även orsaker, konsekvenser och tänkbara lösningar till klimatproblemen.
Utveckling av metoder och hjälpmedel kommer att genomföras under vårterminen 2008. Skolarbetet genomförs under läsåret 2008/2009.

Styrgrupp 

En styrgrupp med experter, lärare, skolchefer samt representanter för skolmyndigheter, företag och organisationer kommer att ha uppsikt över projektet och säkerställa kvalitén i aktiviteterna. Särskilt riktas fokus mot utbildningen av energi-teamen. Den lokala styrgruppen får en viktig funktion genom att med sin kompetens vara rådgivare i undervisningen och skapa kontakter med arbetsplatser. En annan viktig uppgift är att sprida resultatet av projektet.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Skolor som deltar:
Stenbackaskolan, Karlshamn
Högavångskolan, Olofström    
Arabyskolan, Växjö 
Norregårdskolan, Växjö    
Ringsbergsskolan, Växjö
Teleborg centrum, Växjö

 

 

Med finansiering från