Energi i industrin i Blekinge län

Företag i nätverk för energieffektivisering

Syfte

Minskade CO2-utsläpp och kostnader när företagen själva kontrollerar och reducerar sin energianvändning

Projektperiod

september 2011 till december 2012


Det här projektet gick ut på att skapa nätverk för företag som skulle lära sig kontrollera och reducera sin energianvändning. Efter en inledande teoretisk och praktisk utbildning tog varje företag fram energieffektiviseringsåtgärder. Arbetet stöttades dels från energikontoret och dels av de övriga nätverksmedlemmarnas erfarenheter via regelbundna träffar. Målet var att minska deltagande industriers energiförbrukning.

 

Energi i industrin i Blekinge län var ett nätverkande projekt för energieffektivisering. Målet var att företagen själva skulle kontrollera och reducera sin energianvändning så att deras CO2-utsläpp och kostnader minskade.

 

Målgrupp
Projektet vände sig till mindre och medelstora tillverkande företag i Blekinge län. Tre–fyra nätverk bildades kommunvis, ortsvis eller per industriområde med 5–10 företag i varje nätverk.

 

Etapp 1: Formering av projektet och nätverk
Etapp 2: Utbildning, analyser, handlingsplaner
Etapp 3: Erfarenhetsutbyte, slutförande och implementering

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Med finansiering från