Bio-Nett

Utveckling av regionala och lokala biodrivmedelsnätverk

Syfte

Utveckla en lokal försörjningskedja och länka producenter av förnyelsebara fordonsbränslen med offentliga användare.

Projektperiod

januari 2006 till augusti 2008

Projektets hemsida

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/bio-nett

Projektet skulle utveckla regionala och lokala biodrivmedelsnätverk för att stödja användningen av förnybara fordonsdrivmedel. Planen var att aktörer från hela drivmedels-fordonskedjan; råvaruproducenter, viktigast lantbrukare, drivmedelstillverkare, distributörer, fordonstillverkare och användare skulle mötas på en arena för att möjliggöra användningen förnybara drivmedel, framför allt i offentlig sektor.

Förväntade resultat

  • Etablerade eller vidareutvecklade 10 regionala biodrivmedelsnätverk, ett per partner
  • 6 st nätverksmöten fokuserade på praktiska projekt för användning av biodrivmedel (bioetanol, biodiesel och biogas) i fordonsflottor i offentlig sektor
  • 2 konkreta projekt genomförda i varje region
  • Bidrag med verktyg för effektiva lokala distributionskedjor för biodrivmedel, i form av goda exempel

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Lead partner: 
North East London Energy Efficiency Advice Centre (NELEEAC), Storbritannien 
Övriga partner
Regional Energy Agency of Central Macedonia (REACM), Grekland 
Municipal Energy Agency-Rousse (MEA), Bulgarien 
Baltycka Agencja Poszanowania Energii SA (BAPE), Polen 
Tipperary Energy Agency, (TEA), Irland 
Riga Managers School (RMS), Lettland 
Severn Wyre Energy Agency (SWEA), Storbritannien 
Agencia de Gestión de Energía de la Región de Murcia (ARGEM), Spanien 
Comitato Termotecnico Italiano (CTI), Italien 

Med finansiering från Intelligent Energy Europe