Blekingebetinget

Energisparkampanj hos Landstinget Blekinge

Syfte

Landstinget Blekinge tar greppet – utbildning och energisparkampanj.

Projektperiod

januari 2011 till december 2012

En betydande del av Landstinget Blekinges utgifter är energikostnader, som dessutom i sin tur för en stor del av den negativa miljöbelastningen. Under tiden för projektet uttalade ledningen för Landstinget Blekinge en tydlig vilja att minska energianvändningen av miljö- och ekonomiska skäl och skapa varaktigt energieffektivare beteende hos sina anställda för att minska den negativa miljöpåverkan. 

Detta skulle ske genom att utveckla och genomföra en energisparkampanj hos Landstinget Blekinge med målsättning att väcka intresse för energifrågan och skapa en varaktig beteendeförändring avseende energianvändningen hos de anställda.

Projektet bestod av två huvuddelar: 

  • en utbildningsdel där i princip all personal omfattades i någon form för en utbildning relevant för deras arbetssituation och uppdrag 
  • en kampanjdel med informationsmaterial.

 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Med finansiering från Landstinget Blekinge. 

Länkar

Här finns presentation, rutiner och stöd för miljöombudens information på APT:

Inventering 1 beteende

Inventering 2 beteende

Spara energi-presentation

Energirond Checklista

Energirond Checklista Instruktion