FOREST

Förtroende och partnerskap längs hela bioenergikedjan

Syfte

Forest arbetade med företagen i bioenergikedjan, från bränsleleveranser till installation, service och underhåll av värmepannor, för långsiktiga partnerskap och förtroende hos slutanvändaren

Projektperiod

maj 2010 till november 2012

Projektets hemsida

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/forest

FOREST står för FOsteRing Efficient long term Supply parTnerships. 

Projektet Forest arbetade med bioenergikedjan. Allt från leverans av bränsle till installation, service och underhåll av värmepannor för bioenergi. Målet var att arbeta direkt med företagen i bioenergikedjan för att utveckla och stärka långsiktiga partnerskap och skapa förtroende hos slutanvändaren.

Målgrupp

Projektet riktade sig mot företag från hela bioenergikedjan:

  • Lantbrukare, skogsägare och markägare med biobränsle resurs
  • Tillverkare, distributörer, grossister och importörer inom biobränslemarknad
  • Tillverkare av pannor
  • Leverantörer/importörer av pannor
  • Installatörer
  • Arkitekter, formgivare, byggfirmor


Alla dessa aktörer deltog aktivt för att stärka bioenergikedjan och för att säkerställa att slutanvändaren fick förtroende för leveranser av både teknik och biobränsle. Nya affärsmöjligheter kom att utvecklas och stärka marknadspositionen av deltagande aktörer. 

Arbetet med att utveckla bioenergiskedjorna bestod av tre huvudverktyg:

  1. Utvecklingen av en verktygslåda för god praxis med exempel på bioenergikedjor och biobränsletillförsel.
  2. B2B nätverk mellan ett stort antal företag för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan företag och deras kunder.
  3. Skräddarsydda råd och information till enskilda företag för att utveckla nya partnerskap, stärka befintliga partnerskap och att förbättra tillförlitligheten i hela bioenergikedjan.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

I projektet deltog 9 partner från 7 länder:
Irland
Italien
Polen
Spanien
Storbritannien
Sverige
Österrike

Med stöd från