POTEnT

Energiomställning i Kronoberg 

Syfte

Projekt POTEnT syftar till att stötta en energiomställning genom att stimulera lokala och regionala aktörer att investera i förnybar energi. Det kan utgöras av solcellsparker eller andra innovativa lösningar.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan 

  • Kronoberg Plusenergilän 2050 

 

Läs mer om de nationella miljömålen och Kronobergs Regionala Utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 2025.

Projektperiod

augusti 2019 till juli 2023

Projektets hemsida

https://www.interregeurope.eu/potent/

I ett antal regioner i Europa kommer kommuner, energikontor, energibolag och universitet på olika sätt i projekt POTEnT att arbeta mot denna omställning. Genom ett internationellt utbyte av goda exempel ska man lära av varandra via ett ambitiöst utbildningsprogram som innefattar studiebesök, kunskapsutbyte och utbildningar. Dessutom syftar projektet till att stötta länets strategiska arbete för att bli ett plusenergilän. 

 

I Kronobergs län kommer fokus för att öka andelen förnybar energi att vara:   

 

  • Kunskapshöjande aktiviteter inklusive möjlighet för regionala aktörer att följa med på internationella seminarier och studiebesök. 

  • Skapa bättre förutsättningar för mer förnybar energi, till exempel genom innovativa finansieringsmodeller som andelsägande och crowdfunding. 

  • Informationsspridning om den nödvändiga omställningen av energisystemet som en del i att hindra klimatförändringar. 

 

I projektet deltar följande regioner och städer: 

Lorient – Aloen (Frankrike) 
Pamplona (Spanien) 
Parma (Italien) 
Stadtwerke Ettlingen (Tyskland) 

Milton-Keynes (Storbritannien) 

Tartu Regional Energy Agency (Estland) 

Ostrava (Tjeckien) 

Erasmus University (Nederländerna) 
Energikontor Sydost 

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsydost.se