SparKraft och Släck efter dig!

Kunskap om energieffektivisering i södra Sverige

Syfte

Sparkraft stöttade ekonomiskt och initierade många energieffektiviseringsåtgärder inom industrin och i olika typer av fastigheter, samt drev en massiv energisparkampanj.

Projektperiod

augusti 1999 till december 2003

Sparkraft stöttade ekonomiskt och initierade många energieffektiviseringsåtgärder inom industrin och i olika typer av fastigheter. En viktig del var den stora energisparkampanjen Släck efter dig! ”som ingick som en del i projektet
SparKraft. Projektets syfte var att sprida kunskap om energieffektivisering i södra Sverige. En annan del var att ge energiråd till företag och fastigheter i hela södra Sverige.

Kontaktperson

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se