Fånga vinden i sydost

Mer vindkraft på rätt plats

Syfte

Ska öka kunskap om hinder och hitta samexistenslösningar för vindkraft i sydost, samt ta fram verktyg för kommunal/regional planering av vindkraft.

Mål

  • Sverige 100% Fossilfri elproduktion 2040 

  • Europa klimatneutralt 2050 

Projektperiod

september 2020 till september 2022

I projektet kommer Energikontor Sydost i samverkan med tre länsstyrelser i regionen att analysera hinder för en vindkraftsutbyggnad, ordna dialoger om samexistens och sammanställa potentialen för vindkraft baserad på kommunala planer och planerade projekt i regionen. Ett kartverktyg kommer att tas fram för att underlätta översiktlig planering. Projektet kommer också att ta fram och samråda kring förslag på åtgärder som kan öka andelen vindkraftsel i regionen. 

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsydost.se

Bakgrund

Det läggs mycket tid och resurser på att projektera vindkraftsprojekt. Tillståndsprocessen tar lång tid och är kostsam. Många projekt får avslag på sin tillståndsansökan i ett sent skede. Genom en bättre planering och dialog i tidigt skede kan samexistenslösningar hittas och fler projekt realiseras på kortare tid.