Erbjudande - visuell energibalans och fullständig energibalans

 

Energikontor Sydost erbjuder alla medlemmar i föreningen Energikontor Sydost att beställa årliga visuella energibalanser (i form av Sankey-diagram*) och fullständiga energibalanser för den geografiskt avgränsade kommunen.

 

De är baserade på data i huvudsak från SCB:s databas för kommunal och regional energistatistik (KRE) samt med kompletteringar från Nationella Emissionsdatabasen.  Vid otydlig statistik kan det också finnas behov av diskussion med tjänstemän i kommunen. Ett Sankey-diagram är ett sätt att grafiskt redovisa energiflödet för en kommun eller för ett helt län**

 

En energibalans är ett utmärkt verktyg för uppföljning av åtgärder eller beslutsunderlag för kommande åtgärder, i syfte att uppfylla satta energi-och klimatmål. En visuell energibalans ger en tydlig grafisk bild över hur kommunens energiflöde ser ut, med avseende på tillförsel, omvandling och slutanvändning.

 

I erbjudandet ingår, som ett komplement, att Energikontor Sydost också tar fram uppgifter på andel förnybar energi, samt CO2 per capita. 

 

  Medlemserbjudande: 

  -    Visuell energibalans  (sankey-diagram) (inkl komplement) avseende ett år 6500 kr                                   moms
  -    Visuell energibalans (sankey-diagram) (inkl komplement) för ett jämförelseår (tex 1990)                     6500 kr + moms

  -    Muntlig presentation på plats hos medlem max 6500 kr + moms samt restid tillkommer.

 

Fullständig energibalans

 -    För  mer innehåll och prisuppgift, kontakta Göran Gustavsson 
 

 

*Sankey-diagram är en specifik typ av flödesschema, i vilken bredden av pilarna visas proportionellt mot flödesmängden. Energibalans som visualiseras i ett Sankey-diagram kan visa alla de primära energiflödena in i en kommun. Bredderna hos banden är direkt proportionell mot energitillförsel, omvandling och användning. 

**För energistatistik gäller att: data som finns tillgänglig från våren år 2020 avser 2018 (vilket innebär att det senaste år då uppgifter hos SCB fanns tillgängligt är två år tillbaka i tiden).