Naturskyddsföreningens fonder

Elbolag som producerar el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till Naturskyddsföreningens fonder. Pengarna används sedan för att t ex bygga fiskvägar runt vattenkraftverk, energieffektivisera byggnader och ta fram ny energiteknik.

 

Energieffektiviseringsfonden

Alla företag som säljer el märkt Bra Miljöval betalar in pengar till denna fond, som finansierar projekt som minskar elanvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Sådana projekt kan antingen utföras av elbolagen själva eller av någon annan som söker pengar ur fonden.

Investeringsfonden

Investeringsfonden är relativt ny. Ur den kan man söka pengar för projekt som involverar teknik som ännu inte är kommersiellt etablerad men som är lovande för utvecklingen av en hållbar energiproduktion. Exempel på sådana projekt kan vara sol- eller vindkraft av spetskaraktär, eller mer oetablerade tekniker som vågkraft.

 

Ansök om stöd

Ansökan om stöd till olika projekt kan ske när som helst under året och Naturskyddsföreningens ambition är att dela ut projektstöd så snabbt som möjligt. Projekten ska bidra till konkret miljönytta i form av minskad energianvändning eller etablering av ny miljöteknik. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

Det som krävs för att söka pengar ur fonderna är en tydlig avsändare, ett klart syfte med en beskrivning av miljönyttan, en projektplan samt en specifikation av ansökt belopp, totala kostnader, vad som finansieras av andra och vilken del av projektet som ska finansieras av fonden.

 

Läs mer om Naturskyddsföreningens fonder här.