Vi satsar på små och medelstora företag!

Energieffektiviseringsåtgärder ökar lönsamheten samtidigt som miljöpåverkan minskar

Energikontor Sydost arbetar med flera olika stödåtgärder inom energieffektivisering riktade till små och medelstora företag inom olika branscher, så som turism, industri, butik, kontor, sågverk, fastighetsbolag, m.m. 

 

Därför stöttar vi små och medelstora företag

Att aktivt arbeta med energibesparing har inte enbart positiv inverkan på miljön, utan ett ökat energimedvetande i företaget leder dessutom ofta till en konkurrensfördel. Trots god ekonomisk lönsamhet genomförs inte all lönsamma åtgärder, vilket utgör det så kallade energieffektiviseringsgapet. Därför stöttar vi små och medelstora företag i deras arbete att energieffektivisera sina verksamheter.
 

Läs vår broschyr Nationellt och regionalt samarbete för energieffektivisering (feb 2021) med goda exempel från de företag som vi har stöttat i energiarbetet. 

 

Kunskapsbanken

Här kan du hitta fakta, tips och goda exempel på energieffektivisering riktat till företag och organisationer. Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen fler poster på samma tema. 

Våra insatser just nu:

Stärk ditt företag med effektivare energianvändning - detta kan vi hjälpa dig med

Små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh kan få stöd av oss på Energikontor Sydost för att komma igång med sitt energiarbete och/eller ta ytterligare steg på energitrappan.

 

Detta kan vi hjälpa er med:
 

Energiråd, en enklare energikartläggning - ett första steg

Tillsammans med företaget gör vi en enklare energikartläggning (energiråd) för att få svar på hur mycket energi som används i verksamheten.

Efter energirådet 
Efter energikartläggningen gör vi en analys med förslag på åtgärder för energieffektivisering, vilket i sin tur bidrar till sänkta energikostnader och minskad klimatpåverkan. Därefter kan energikontoret fortsätta vara ett stöd vid genomförande av de energieffektiverande åtgärder som kartläggningen visade på och att titta på möjliga ekonomiska stöd som kan sökas för tex en investering. 

 

Om Regionala Noder
Energikontor Sydost erbjuder detta inom ramen för projektet Regionala Noder som är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

 

Kontakta oss om du är intresserad och vill veta mera:

Kerstin Eriksson, kerstin.eriksson@energikontorsydost.se,  070 620 83 07
 

Roger Gunnarsson, roger.gunnarsson@energikontorsydost.se, 070 620 83 05
 

Tommy Lindström, tommy.lindstrom@energikontorsydost.se, 073 544 86 29
 

 

 

 

Läs mer om Energimyndighetens satsning på energieffektiva små och medelstora företag.

Konsulttimmen - Kostnadsfri expertrådgivning i Kronobergs län


 

Ta chansen att utveckla ditt företag! Genom Konsulttimmen kan du som är småföretagare i Kronobergs län, få sex timmars gratis expertrådgivning inom olika ämnen. Välj bland över 30 lokala konsulter att rådfråga kring:
 

1. Ekonomi och juridik
2. Marknadsföring och sälj
3. Ledning, organisationsutveckling och HR
4. IT och digitalisering
5. Produkt- och tjänsteutveckling samt import och export
6. Hållbar utveckling 

 

 

Göran Gustavsson och Lena Eckerberg hos oss är två av hållbarhetsrådgivarna i Konsulttimmen, som kan hjälpa dig som företagare med bland annat planering av omställningsprocessen framåt för att t.ex. energieffektivisera, konvertera bränsle eller för att bli mer hållbara på andra sätt.

 

För att läsa mer om Konsulttimmen och anmäla ditt intresse, gå in på konsulttimmen.se

Konsulttimmen är ett initiativ av Region Kronoberg, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Stöd till turismföretag

Vill du vara med och utveckla ditt företag till ett hållbart wellbeing-besöksmål?

Nu erbjuder Energikontor Sydost företag inom turismsektorn möjlighet att utveckla sitt företag inom upplevelseturismen och rekreation i riktning mot wellbeing/välmående-upplevelser.

 

Läs mer om vårt stöd till turismföretag.

Se inspelade webbinarium och filmer riktade till företag

Energieffektivisering på sågverk

Vi kollar på ett energieffektivt sågverk - Knäredssågen

På Knäreds sågverk jobbar man sedan länge med energieffektivisering, genom
att använda ett verktyg som mäter och övervakar sågverkets alla processer i realtid.
 
Strö är energi!
80 % av energianvändningen på ett sågverk går till torkning av virke.
Energiexpert Martin Vennerström förklarar vikten av att använda rätt sorts strö för
att spara energi. 

 

Under hösten 2020 arrangerades fyra föreläsningar av Energimyndigheten inom EEnet (Energieffektiviseringsnätverk för små och medelstora företag), med fokus på ledarskap och vidareutveckling av energieffektiviseringsarbete inom organisation. Önskar du titta på dessa föreläsningar i efterhand, kontakta Tommy Lindström eller Annika Öberg

Tips och verktyg från Energimyndigheten

Energimyndigheten erbjuder olika webbkurser för energismarta företag, bland annat för livsmedelsföretag, för hotell och för installatörer. De erbjuder också webbguider för energieffektiva företag, bland annat om hur du tar fram en energipolicy och energimål för din verksamhet. Läs mer i Energimyndighetens nyhetsbrev

Satsningen på energieffektivisering i små och medelstora företag, samt Konsulttimmen är finansierad av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten.